Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16

19/07/2020 - 18:57

Theo Văn phòng HĐND tỉnh, từ ngày 20 đến 24-7-2020, 53 đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri 43 điểm tại các huyện, thành phố. Nội dung thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh và lắng nghe ý kiến của cử tri.

Theo đó, tại TP. Bến Tre có 4 điểm: Phường 8, phường Phú Tân, xã Phú Nhuận, xã Bình Phú. Bình Đại có 6 điểm: Thới Thuận, Thạnh Phước, Đại Hòa Lộc, Thới Lai, Lộc Thuận và Thị trấn. Châu Thành 6 điểm: Quới Sơn, Tiên Long, An Hiệp, Phú Đức, Tân Phú, An Phước. Giồng Trôm 6 điểm: Mỹ Thạnh, Tân Thanh, Lương Hòa, Long Mỹ, Bình Hòa, Thạnh Phú Đông. Ba Tri 8 điểm: An Thủy, Phú Lễ, Bảo Thuận, An Ngãi Tây, Mỹ Chánh, An Đức, An Phú Trung và Thị trấn. Mỏ Cày Bắc 3 điểm: Tân Phú Tây, Hòa Lộc, Thanh Tân. Chợ Lách 2 điểm: Vĩnh Thành, Tân Thiềng. Thạnh Phú 4 điểm: Phú Khánh, Bình Thạnh, An Thạnh, Thạnh Hải. Mỏ Cày Nam 4 điểm: Tân Trung, Ngãi Đăng, Thành Thới B, Định Thủy.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN