Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thảo luận Luật Kiến trúc

08/11/2018 - 20:11

Đại biểu Nguyễn thị Lệ Thủy phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Văn Tân

Đại biểu Nguyễn thị Lệ Thủy phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Văn Tân

Sáng ngày 8-11-2018, QH thảo luận ở Tổ về dự án Luật Kiến trúc. Đại biểu QH đơn vị tỉnh tích cực tham gia thảo luận.

Ông Cao Văn Trọng - Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh cho rằng, Luật Kiến trúc ban hành rất kịp thời trong sự phát triển hiện nay. Luật đã đáp ứng điều chỉnh được 2 nội dung lớn đó là: Quản lý các công trình kiến trúc và tăng cường quản lý hành nghề kiến trúc. Đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 điều chỉnh đối với: cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam. theo đại biểu Trọng, quy định đối tượng này quá rộng, nên quy định đối tượng điều chỉnh của Luật là những tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam sẽ rõ ràng hơn. Về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, đại biểu cho rằng, giao thẩm quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép hành nghề kiến trúc là rất khó, nên quy định có sự tham gia của Hội Kiến trúc sư vào xem xét cấp giấy chứng nhận hành nghề sẽ phù hơn hơn.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc ban hành luật khẳng định đẳng cấp nền kiến trúc của Việt Nam. Cần phải thể hiện vai trò của cơ quan nhà nước và người dân trong Luật Kiến trúc, để giám sát thực hiện luật đảm bảo nghiêm túc, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. Đại biểu Nhưỡng tán thành với việc cần phải rà soát làm rõ vai trò của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực kiến trúc.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy đề xuất cần có những chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực kiến trúc, có định hướng thúc đẩy hoạt động kiến trúc. Kiến trúc mang bản sắc của dân tộc, tuy nhiên trong định nghĩa về kiến trúc chưa thể hiện gì đến tính nghệ thuật, văn hóa, truyền thống. Về quy chế quản lý kiến trúc, đại biểu Thủy cho rằng quản lý kiến trúc phải có khung nhất định.

Về nguyên tắc hoạt động kiến trúc, theo đại biểu Nguyễn Việt Thắng, cần kế thừa kiến trúc truyền thống, phù hợp tập quán văn hóa Việt Nam. Đại biểu Thắng cho rằng, đây là quy định chung, đối với các công trình công, các công trình công cộng, nhưng với tư nhân thì không thể áp đặt được mà phải do chủ đầu tư quyết định. Do đó, cần điều chỉnh cho phù hợp với xu thế hội nhập.

Đại biểu Nguyễn Việt Thắng cho rằng đối tượng áp dụng của Luật nên thể hiện rõ có đối tượng là người nước ngoài hoạt động kiến trúc ở Việt Nam. Về nguyên tắc hoạt động kiến trúc, có nguyên tắc: Kế thừa kiến trúc truyền thống, phù hợp tập quán văn hóa Việt Nam, đại biểu Thắng cho rằng, đây là quy định chung, đối với các công trình công, các công trình công cộng, nhưng với tư nhân thì không thể áp đặt được mà phải do chủ đầu tư quyết định. Do đó, cần điều chỉnh cho phù hợp với xu thế hội nhập. Dự thảo Luật cũng có các quy định về bắt buộc sử dụng vật liệu mới, sử dụng vật liệu địa phương, kiến trúc không được làm thay đổi địa hình,… mang tính nguyên tắc quá cứng là không phù hợp.

Nguyễn Văn Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN