Đại hội Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/07/2020 - 13:06

BDK.VN - Ngày 30-6-2020, Hội Liên hiệp Phị nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị của Chi bộ trình đại hội.

Ra mắt Ban chi ủy mới.

Ra mắt Ban chi ủy mới.

Nhiện kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu, nghị quyết hàng măm. Một số lĩnh vực đạt kết quả tốt như công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế…

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của chi bộ có nâng lên nhưng chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực tiển. Trong năm 2019 tập thể chi ủy và 5 đảng viên có sai phạm phải xử lý kỷ luật. Do vậy, có 2 chỉ tiêu về giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy gồm 4 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu dự hội cấp trên gồm 2 đại biểu.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN