Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: 140 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội

15/04/2019 - 06:44

Công trình xây dựng giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú. Ảnh: P.Tuyết

Công trình xây dựng giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú. Ảnh: P.Tuyết

Tính đến thời điểm này, tiến độ tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp cơ sở đã hơn 2/3 chặng đường. Đánh giá công tác chuẩn bị, những ưu, khuyết điểm trong quá trình tổ chức ĐH cơ sở hướng đến ĐH cấp huyện, anh Nguyễn Phúc Linh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cho biết: 

- Có 9/9 huyện, thành phố tổ chức đại hội điểm (ĐHĐ) cấp xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 140/164 Ủy ban Hội (UBH) xã, phường, thị trấn đã hoàn thành ĐH, 18/18 UBH cơ sở tổ chức thành công ĐHĐ. Trong đó, UBH xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) và UBH xã Tân Thạch (Châu Thành) được Ban Thư ký UBH tỉnh chọn tổ chức ĐHĐ cấp xã.

Công tác triển khai, chuẩn bị và tổ chức ĐHĐ cấp xã nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo nên ĐHĐ cấp xã có nhiều đổi mới, đồng thời đảm bảo đúng theo Điều lệ Hội LHTN Việt Nam.

* Anh đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cũng như tiến độ tổ chức ĐH cấp cơ sở?

- Cấp cơ sở đã tổ chức ĐH đảm bảo theo kế hoạch và hướng dẫn của UBH cấp trên. ĐH diễn ra đúng theo điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ hội. UBH cơ sở có sự đầu tư trong khâu trang trí, tổ chức; công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH được quan tâm qua nhiều hình thức: phát trên đài truyền thanh, loa phát thanh của xã, treo băng-rôn, đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo của đơn vị.

Nhiều đơn vị thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng ĐH như xây tặng nhà tình thương, chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” (Châu Thành); bê-tông hóa đường giao thông nông thôn (ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú) và tuyến lộ Hưng Nghĩa 2 (xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm)...

Với sự đa dạng trong cơ cấu thành phần đại biểu tham dự ĐH, ĐH Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 cấp cơ sở đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, phát huy được trí tuệ của những người trẻ  đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, cũng như việc thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Các đơn vị đã chủ động tổ chức lấy ý kiến của hội viên, thanh niên đối với văn kiện ĐH cấp mình và văn kiện cấp trên trực tiếp. Công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới cũng được chuẩn bị tốt, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên và trên cơ sở giới thiệu của các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc. Đảm bảo tốt các quy định theo hướng dẫn về công tác nhân sự. Tại ĐHĐ, các đơn vị đã tiến hành hiệp thương trực tiếp chức danh chủ tịch hội với tỷ lệ tín nhiệm cao (đạt 100%).

* Để tiến tới ĐH đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, tỉnh, các địa phương cần lưu ý gì?

- ĐH đại biểu Hội LTHN Việt Nam các cấp được tiến hành với các nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết ĐH nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐH cấp trên trực tiếp và ĐH đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành của UBH, Thường trực, Ban Thư ký nhiệm kỳ qua. Hiệp thương cử ra UBH nhiệm kỳ mới. Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự ĐH cấp trên.

Trong đó, chúng ta cần lưu ý báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐH nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới và công tác chuẩn bị nhân sự. Khi xây dựng báo cáo phải đảm bảo ngắn gọn, đánh giá đúng tình hình thanh niên và phong trào thanh niên, thực trạng tổ chức và hoạt động của hội; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

ĐH phải tập trung thảo luận để đề ra các giải pháp thực hiện trong 5 năm tới nhằm góp phần củng cố, nâng chất tổ chức hội, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp sức trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Thảo luận tìm ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của Tỉnh ủy, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

* Về phong trào thi đua thì sao, thưa anh?

- Các cấp hội cần có kế hoạch phát động tổ chức các hoạt động thi đua tạo khí thế trước, trong và sau ĐH. Đảm bảo UBH các cấp có ít nhất 1 công trình chào mừng ĐH gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020. Phát động cán bộ, hội viên thi đua xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện”.

* Xin cảm ơn anh!                                            

Phạm Tuyết (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN