Đại hội Đại biểu MTTQ xã Mỹ Thạnh An

05/12/2018 - 06:58

Hôm nay, 5-12-2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bà Lê Thị Phương Thảo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: Mỹ Thạnh An là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm để các địa phương rút kinh nghiệm. Đại hội sẽ lựa chọn và hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam bảo đảm tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực. Cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp thành phố. Cơ cấu thành phần Ủy MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 24 Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của từng địa phương. Đảm bảo số ủy viên là người ngoài Đảng đạt từ 25 - 30%, để Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN