Đảm bảo an ninh biên giới biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội

01/03/2019 - 08:10

BDK - Tăng cường quốc phòng, an ninh (QP, AN), bảo vệ vững chắc chủ quyền AN biên giới biển (BGB), tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện xuyên suốt, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.  Ảnh: Biên Cương

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.  Ảnh: Biên Cương

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với QP, AN và QP, AN với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo”, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm QP, AN khu vực BGB luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán.

Khu vực BGB của tỉnh có vị trí đặc biệt quan trọng về chiến lược QP, AN, có tiềm năng phát triển kinh tế biển đa dạng, phong phú. Vì vậy, xác định nhiệm vụ củng cố QP, AN, bảo vệ chủ quyền AN BGB song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và vùng ven biển nói riêng là vấn đề trọng tâm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập sâu rộng cho cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, công tác bảo vệ, giữ gìn AN trật tự khu vực BGB, cũng như quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân” với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng về nội dung. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực BGB nói riêng về xây dựng nền biên phòng toàn dân; về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, AN biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khai thác các tiềm năng kinh tế vùng ven biển.

Từ khi được Trung ương thống nhất tổ chức “Ngày Biên phòng 3-3 hàng năm”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức “Ngày Biên phòng” trên địa bàn tỉnh sát với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh, nhất là chỉ đạo 3 huyện BGB (Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú) cụ thể hóa thành kế hoạch hành động trên địa bàn để triển khai thực hiện và gắn với các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực và phù hợp với thực tế của từng ngành, địa phương. Ngoài ra, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ với BĐBP tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền AN BGB, cũng như kịp thời hỗ trợ các đơn vị BĐBP và các xã BGB khi gặp khó khăn trong công tác. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực BGB của tỉnh vững mạnh, góp phần thực hiện nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” hiệu quả và toàn diện, gắn với xây dựng thế trận QP toàn dân, AN nhân dân, nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền AN biên giới vùng biển của tỉnh, BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, luôn chủ động phối hợp với các sở, ngành, các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương các xã biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền AN biên giới, vùng biển, giữ vững AN chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp về công tác biên phòng với xây dựng nền biên phòng toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng. Từ đó, công tác quản lý, xây dựng, bảo vệ, giữ gìn AN BGB gắn với xây dựng nền QP toàn dân, thế trận AN nhân dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ tốt công tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền AN BGB của BĐBP tỉnh được bảo đảm; giải quyết kịp thời các điểm nóng, các vấn đề mâu thuẫn nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định AN chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực BGB của tỉnh; đồng thời, đây cũng là nguồn động viên, giúp ngư dân an tâm bám biển, chăm lo phát triển sản xuất, cũng như sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng ven biển quê hương.

Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QP, AN

Với phương châm kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm QP, AN, nên trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đều được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp xem xét, lồng ghép vào các phương án bảo đảm QP, AN. Ngoài nguồn vốn đầu tư của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khu vực BGB, đảm bảo có đường ô tô đến trung tâm xã; hệ thống giao thông liên xã, liên ấp được cải tạo, nâng cấp phục vụ cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế và cơ động lực lượng phục vụ chiến đấu khi có tình huống xảy ra… Nhiều công trình, dự án đã được triển khai thực hiện ở khu vực BGB, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ QP, AN. BĐBP tỉnh cũng là lực lượng vũ trang gắn bó mật thiết với nhân dân vùng BGB, trực tiếp tham gia xây dựng các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị khu vực BGB ngày thêm vững chắc. Qua đó, tạo mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền AN BGB, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện để Ngày Biên phòng toàn dân thêm ý nghĩa và thiết thực.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Biên Cương

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Biên Cương

Trong thời gian qua, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả các tiềm năng kinh tế biển, chủ yếu là kinh tế thủy sản, kết hợp phát triển lâm nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản gắn phát triển nuôi trồng với nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt; tăng nhanh các ngành dịch vụ, du lịch; kết hợp phát triển kinh tế biển bền vững với bảo đảm AN, QP vùng biển...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, kinh tế biển của tỉnh có bước phát triển toàn diện với đội tàu đánh bắt xa bờ trên 2.024 chiếc và có 3 cảng cá đã đưa vào hoạt động, cùng với hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sơ chế thủy hải sản vận hành tốt đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động; trong đó, có lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của địa phương. Đây vừa là nguồn lực quan trọng xây dựng kinh tế, vừa là lực lượng tham gia bảo vệ quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam như tham gia huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu hoặc xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Những hoạt động đó đã góp phần đưa cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến và dịch vụ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng ven biển trong khai thác thủy sản với giá trị tăng thêm trong năm 2018 khoảng 6,02%, đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và nhân dân vùng biển nói riêng.

Tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia

Nhiệm vụ củng cố QP, AN quốc gia, bảo vệ chủ quyền AN biên giới Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế có vị trí hết sức quan trọng, đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia. Trong đó, lực lượng chức năng, chuyên trách giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Với tinh thần đó, tôi đề nghị BĐBP tỉnh phải chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

- Một là, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền AN biên giới, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược QP Việt Nam, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân rộng các mô hình, các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền AN BGB, chấp hành pháp luật Nhà nước, nhất là trong đánh bắt, khai thác thủy sản, tạo môi trường ổn định để người dân vùng ven biển an tâm lao động, sản xuất.

- Hai là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận QP toàn dân và thế trận AN nhân dân vững chắc; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền AN biên giới, biển đảo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tích cực tham gia các chương trình của Trung ương và địa phương về phát triển kinh - xã hội gắn với củng cố QP, AN ở khu vực BGB của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, cải thiện dân sinh, ổn định đời sống của nhân dân các xã BGB.

- Ba là, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự, nắm vững kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, xã hội; chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn lực lượng, đảm bảo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bốn là, theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo QP, AN; thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển gắn với công tác đảm bảo AN BGB, nhằm tạo sự tương hỗ, tác động qua lại giữa kinh tế với QP tại địa phương. Thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các chương trình, đề án về QP, AN, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu... nhằm đảm bảo sự hài hòa, đồng bộ trong tổng thể chung của tỉnh.

- Năm là, tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 3 huyện BGB và giữa Đảng ủy 3 đồn Biên phòng với Đảng ủy 10 xã BGB; triển khai thực hiện tốt việc phân công đảng viên các đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình trên địa bàn BGB của tỉnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền AN BGB trong mọi tình huống, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của các vùng kinh tế biển.

Với khí thế tiến công, trong thời gian tới, UBND tỉnh rất mong các ngành, các cấp, nhân dân và BĐBP luôn giữ mối quan hệ gắn bó, cùng tham gia xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận QP toàn dân và AN nhân dân vững chắc, góp sức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền AN biên giới quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực BGB để giữ vững môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực BGB của tỉnh. BĐBP tỉnh luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, nêu cao bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất nhiệm vụ của BĐBP trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng lực lượng cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở; các hoạt động của địa phương tuyến sau hướng về tuyến trước, nhận đỡ đầu, kết nghĩa với các xã BGB và các đơn vị BĐBP được thực hiện rất tốt. Nhiều địa phương có các nội dung hoạt động phong phú như: Chung sức vì biển đảo quê hương; Tháng Ba biên giới; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… Đó là nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn về vật chất, tinh thần cho các đơn vị BĐBP yên tâm thực hiện nhiệm vụ, là hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến.

Cao Văn Trọng -  Chủ tịch UBND tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN