Đảm bảo an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh

08/03/2019 - 07:42

BDK - Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Thực hành lái xe trong Hội thi chuyên ngành kỹ thuật. Ảnh: Đặng Thạch

Thực hành lái xe trong Hội thi chuyên ngành kỹ thuật. Ảnh: Đặng Thạch

Tập trung tuyên truyền

Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác bảo đảm trật tự ATGT như: Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Nghị quyết số 30 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 22-10-2012 của Tỉnh ủy; Công văn số 4943, ngày 25-10-2012 của UBND tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo “Cuộc vận động 50” của tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều văn bản, quy chế, quy định về tổ chức, quản lý người, phương tiện và các hoạt động vận tải của LLVT tỉnh phù hợp tình hình thực tế của đơn vị. Hàng năm, đều tổ chức hội thi chuyên ngành kỹ thuật nhằm bổ túc kiến thức pháp luật về trật tự ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe các cơ quan, đơn vị. Duy trì và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, phối hợp kiểm soát của lực lượng kiểm soát quân sự; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trật tự ATGT có thể xảy ra của quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc điều tra, xử lý những vụ việc vi phạm trật tự ATGT, giải quyết kịp thời hậu quả xảy ra, đúng pháp luật các vụ việc, không để xảy ra khiếu kiện.

Triển khai đồng bộ giải pháp

Tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông của quân nhân có xu hướng ngày càng tăng. Tính từ ngày 16-9-2012 đến 15-9-2017, tai nạn giao thông trong LLVT tỉnh xảy ra 18 vụ, làm chết 4 người, bị thương 14 người. Riêng năm 2018, xảy ra 6 vụ, hậu quả làm chết 2 người dân, 1 quân nhân, bị thương 3 quân nhân, đã gây ra những tác động không nhỏ làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân về vấn đề bảo đảm ATGT, chấp hành luật giao thông chưa thấu đáo, còn tư tưởng chủ quan.

Để làm tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo “Cuộc vận động 50” các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, người chỉ huy tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW; đặc biệt là Chỉ thị số 1233 của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý quân nhân chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước và bảo đảm ATGT trong LLVT tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của người chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT. Cần tăng cường các hoạt động kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về ATGT đối với người điều khiển và phương tiện quân sự khi tham gia giao thông.

Ngoài việc duy trì nghiêm các chế độ, quy định theo điều lệnh, điều lệ, các cơ quan, đơn vị phải chủ động tăng cường nhiều biện pháp hành chính. Khi xảy ra vụ việc vi phạm trật tự ATGT phải báo cáo kịp thời và phải phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, kịp thời rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm minh, kiên quyết, nhằm giáo dục răn đe làm chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật trong đơn vị.

Trung tá Giao Văn Chánh (Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ chqs tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN