Đảng bộ Công an huyện Ba Tri: Đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền

14/08/2019 - 07:16

BDK - “Đảng bộ Công an huyện Ba Tri là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của huyện với thành tích 3 năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Tập thể Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn” - đó là nhận xét của ông Lê Minh Tùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri khi đánh giá về Đảng bộ Công an huyện.

Công an Ba Tri ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Đăng Khoa

Công an Ba Tri ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Đăng Khoa

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Đảng ủy Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Công tác này được thực hiện với chủ trương lấy xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ triển khai Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 - 2018”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới…

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Công an huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát CB, ĐV; việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều ĐV không được làm. Bên cạnh đó là kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi CB, chiến sĩ.

Đảng ủy còn chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra, giám sát ĐV công an thực hiện nhiệm vụ ĐV và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Tổ chức để quần chúng nhân dân nơi cư trú tham gia giám sát, góp ý, phê bình CB, ĐV, chiến sĩ công an trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách, tác phong của người công an cách mạng.

Từ những việc làm trên đã giúp cho CB, ĐV, chiến sĩ trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đoàn thể được nâng cao rõ rệt. Công tác tự phê bình và phê bình từng bước được nâng lên. Từng CB, ĐV ý thức được trách nhiệm của bản thân, tích cực đi đầu trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tận tâm, tận lực thực hiện công tác chuyên môn, cùng cộng đồng trách nhiệm với tập thể để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Nhận Cờ thi đua xuất sắc

Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an huyện không ngừng được tăng cường với phương châm mọi hoạt động của các tổ chức quần chúng đều hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Đoàn viên, hội viên, công đoàn viên thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào của cơ quan, đơn vị.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy Công an huyện luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tham gia nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do vậy, các loại tội phạm trên địa bàn được kiềm chế, tai nạn giao thông được kéo giảm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở địa phương được duy trì, đổi mới, phù hợp và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác chuyên môn nên trong nhiều năm liền (từ 2016 - 2018), Đảng bộ Công an huyện Ba Tri luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trong các năm 2016, 2017 Công an huyện được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ. Mới đây, Công an huyện Ba Tri đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2018.     

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN