Đảng bộ phường Phú Tân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

07/08/2020 - 07:02

BDK - Sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12 về năng cao chất lượng SHCB. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quyết định số 707 về ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng SHCB. Qua đó, nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong một tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ đề ra.

Đại hội Đảng viên Chi bộ Khu phố 4, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Ảnh: CTV

Đại hội Đảng viên Chi bộ Khu phố 4, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Đảng bộ phường Phú Tân, TP. Bến Tre tập trung chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng SHCB. Toàn đảng bộ hiện có 13 chi bộ và 512 đảng viên. Nhìn chung, SHCB tại Đảng bộ phường Phú Tân khá nghiêm túc, theo đúng định kỳ hàng tháng. Về nội dung, đa số các chi bộ đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Về hình thức, cơ bản đều có phân công thư ký ghi chép và sử dụng hình thức lấy mẫu biểu quyết để ban hành nghị quyết. Công tác chuẩn bị, điều hành SHCB của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng được nâng lên đáng kể. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong SHCB tương đối tốt, đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại.

Việc tổ chức SHCB thường kỳ hay chuyên đề đều đi vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt có bước đổi mới, chi ủy, bí thư chi bộ thể hiện trách nhiệm cao trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng SHCB. Đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công giao việc cụ thể hơn đối với chi ủy và từng đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong SHCB. Vai trò điều hành của bí thư chi bộ từng bước được nâng lên. Thời gian sinh hoạt đảm bảo theo quy định, nhận thức của đảng viên về chấp hành chế độ SHCB và thực hiện nhiệm vụ được phân công có nhiều đổi mới, chất lượng hơn. Đa số đảng viên đều gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong SHCB, chấp hành tốt nghị quyết, kết luận của chi bộ. Việc đánh giá chất lượng buổi SHCB đảm bảo theo tinh thần Quyết định số 707 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để nâng cao chất lượng SHCB trong thời gian tới, Đảng ủy phường Phú Tân tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc SHCB. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên. Thực hiện nghiêm túc chế độ SHCB theo quy định của Điều lệ Đảng. Các chi bộ cần xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Phân biệt rạch ròi giữa các cuộc họp của cấp ủy, chi bộ với các cuộc họp về chuyên môn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Trước khi SHCB, trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị chu đáo. Trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy trí tuệ của tập thể. Phát huy tính gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng viên phải thật sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Thường xuyên đưa việc học và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng SHCB. Chi ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN