Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đạt 27/30 đầu việc theo chỉ tiêu Nghị quyết

11/10/2018 - 13:51

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P. Tuyết

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P. Tuyết

Ngày 10-10-2018, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2018 và thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Một số nội dung về kết nạp đảng viên; Tập trung bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị theo tinh thần năm “tăng tốc” 2018; tâm tư tình cảm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

9 tháng qua, các cấp ủy Đảng trong Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra.

Đến nay, Đảng ủy Khối đã đạt 27/30 đầu việc theo chỉ tiêu Nghị quyết. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, giữ vững khối đoàn kết nội bộ. Công tác phát triển đảng đạt tỷ lệ khá cao, 141/160 đảng viên mới, đạt 88,13% Nghị quyết năm, trong đó có 40 đảng viên lớp Đồng khởi mới, đạt 28,37% chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Võ Văn Kiệt lưu ý: “Các chi bộ, đảng bộ rà soát lại các chỉ tiêu đạt, chưa đạt để trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra. Quan tâm tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị tốt công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm.

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN