Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh

14/03/2019 - 19:53

Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Mai quán triệt nội dung các nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Trần Phương

Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Mai quán triệt nội dung các nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Trần Phương

Ngày 14-3-2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy. Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể.

Báo cáo viên của Đảng ủy Khối triển khai quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25-7-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Mai  nhấn mạnh, sau khi tiếp thu đầy đủ các nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị tại hội nghị, các cấp ủy nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên; đồng thời bổ sung vào chương trình, kế hoạch hàng năm để triển khai, thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả.

Trần Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN