Đảng ủy Quân sự triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII)

11/07/2018 - 09:16

BDK.VN - Ngày 10-7-2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho tất cả đảng viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Lê Văn Hùng - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh giới thiệu các nghị quyết.

Đại tá Lê Văn Hùng - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh giới thiệu các nghị quyết.

Đại tá Lê Văn Hùng - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giới thiệu 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung trên sẽ là cơ sở giúp cho cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Bến Tre trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên của Đảng ủy Khối. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW  về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ.

Sau hội nghị này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ quán triệt trong nội bộ, kết thúc trong tháng 7-2018 và tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, người lao động, kết thúc trong tháng 8 năm 2018.

Đặng Thạch - Vũ Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN