Dấu ấn qua những kỳ đại hội đảng các cấp

15/05/2019 - 07:21

BDK - Trải qua các kỳ đại hội (ĐH), Đảng bộ tỉnh cũng như đảng bộ các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết ĐH Đảng cấp trên và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để hiểu rõ và khái quát hơn qua các kỳ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH đảng bộ các cấp, trước thềm công tác chuẩn bị ĐH đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Chương - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ra mắt trước Đại hội. Ảnh: Q.Hùng

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ra mắt trước Đại hội. Ảnh: Q.Hùng

* Phóng viên: ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có tầm quan trọng như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Bùi Văn Chương: Tháng 12-1976, ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã họp và quyết định đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa 5 năm lần thứ hai (1976 - 1980). Để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đảng bộ tỉnh triệu tập ĐH đại biểu Đảng bộ lần thứ I.

Trải qua 46 năm đấu tranh, xây dựng và hoạt động trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ dưới ách thống trị của kẻ thù và chiến tranh ác liệt, đây là lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh tổ chức ĐH đại biểu có đông đủ các thế hệ cán bộ, đảng viên đã từng lăn lộn với phong trào cách mạng trong tỉnh từ khi thành lập Đảng bộ đến ngày giải phóng. ĐH đã thảo luận và thông qua Báo cáo công tác của Ban Chấp hành; Nghị quyết về mục tiêu phấn đấu trong 5 năm 1976 - 1980, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong 2 năm 1977 - 1978 và kế hoạch cải tạo, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội năm 1977.

Trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của ĐH đã phân tích tình hình trong tỉnh, nêu rõ phương hướng và biện pháp giải quyết những khó khăn trước mắt, hàn gắn vết thương chiến tranh, nhanh chóng khôi phục và tăng cường chuyên chính vô sản, giữ gìn trật tự trị an. Bước đầu tiến hành những biện pháp cải tạo đi đôi với xây dựng, đặt nền tảng cho việc chuyển nền kinh tế từ sản xuất nhỏ, tản mạn, tự phát, vô tổ chức, quá độ lên sản xuất  lớn có tổ chức, có kế hoạch. Đặc biệt, ĐH đã xác định nền kinh tế của tỉnh có 3 thế mạnh: nghề ruộng, nghề vườn, nghề cá.

* Theo đồng chí, ĐH nào của tỉnh có dấu ấn đặc biệt?

- Mỗi kỳ ĐH đều để lại dấu ấn to lớn trên chặng đường xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Riêng bản thân tôi nghĩ rằng ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V được xem là sự kiện chính trị khá đặc biệt. Bởi ĐH này đánh giá những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1990) và cụ thể hóa Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. ĐH lần thứ VII của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. ĐH lần thứ VII của Đảng được đánh giá có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V đã đề ra mục tiêu chung cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong 5 năm (1991 - 1995): “Vượt qua khó khăn thử thách, đưa nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần, phát triển hàng hóa với khối lượng lớn, toàn diện, đồng thời với việc củng cố vững mạnh các đơn vị kinh quốc doanh then chốt, sắp xếp, củng cố kinh tế tập thể và đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình, tăng cường ổn định chính trị, củng cố quốc phòng và an ninh, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội, nâng cao một bước đời sống và phúc lợi của nhân dân”.

* Đồng chí có thể nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ tầm quan trọng nêu trên?

- Nếu ĐH đại biểu lần thứ nhất của tỉnh nhiệm kỳ 1977 - 1980 nêu chỉ tiêu về an sinh xã hội là: Cải thiện và nâng cao một bước đời sống của nhân dân trong tỉnh bảo đảm cho mọi người đều có công ăn việc làm vững chắc, có nhà ở, có vải mặc lành, ăn no, bữa ăn có đủ gạo trắng, cá, rau, đầy đủ nước mắm, đường, muối, trái cây tươi, có hàng tiêu dùng thiết yếu, khi đau yếu hoặc sinh đẻ được chữa trị chăm sóc tử tế, mua thuốc uống dễ dàng, trẻ con được nuôi dạy trong các nhà trẻ, lớp mẫu giáo, có trường học, người lớn ai cũng biết chữ, đọc được sách báo, có điều kiện đọc sách báo nghe đài công cộng, hàng tháng được xem phim hoặc biểu diễn nghệ thuật, thể thao ít nhất một lần. Việc đi lại trong cả tỉnh bằng các phương tiện vận tải công cộng được thuận tiện, an toàn và nhanh chóng…

Giờ đây, qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, tỉnh đã có bước chuyển mình nhanh chóng. Ngoài việc thông qua con số thể hiện tình hình phát triển kinh tế, thì cơ sở hạ tầng đã phản ánh được diện mạo mới của tỉnh, như: phát triển hệ thống giao thông trong tỉnh và kết nối tỉnh với vùng khá hoàn chỉnh, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội; các khu - cụm công nghiệp được hình thành và dần lấp đầy…

Mới đây, tỉnh đã khởi động xây dựng Đề cương tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy xây dựng quy hoạch chiến lược với tầm nhìn đến năm 2045 làm cơ sở cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích hợp. Kết quả của quy hoạch này đồng thời làm luận cứ cho việc xây dựng các bước đi chính sách dẫn dắt thích hợp cho giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030. Đồng thời, đóng góp cho việc xây dựng Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có thể nói, đây là bước đột phá, bước đi quan trọng của Tỉnh ủy trong việc định hướng cho ĐH Đảng bộ tỉnh khóa XI cũng như các nhiệm kỳ sau.

* Về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH đảng các cấp?

- ĐH đảng bộ các cấp là một sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, có ý nghĩa quyết định đối với việc định hướng phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và cả nước trong từng giai đoạn.

ĐH đảng bộ các cấp đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐH trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới. ĐH còn có trách nhiệm lựa chọn những cán bộ, đảng viên tiêu biểu có đủ đức, tài bầu vào ban chấp hành đảng bộ các cấp và bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu cấp trên, thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Hùng (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN