Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

12/07/2020 - 08:05

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa có kế hoạch triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Có 10 nhiệm vụ và giải pháp, chủ yếu là: Tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ... thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Phấn đấu đến năm 2025, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bến Tre tiếp cận trình độ quốc gia, đến năm 2030 tiếp cận trình độ các nước ASEAN.

Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp (bao gồm hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa, trung học phổ thông) phù hợp với điều kiện của tỉnh và các quy định của pháp luật để góp phần thực hiện tốt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch mạng lưới; rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong giai đoạn mới.

Tính đến ngày 5-5-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo 1.500 học viên trình độ sơ cấp và thường xuyên, đạt 13,63% kế hoạch năm, giảm 2.245 người so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 là 3.745 người). Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp học sinh các trường THCS, THPT.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN