Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

26/02/2020 - 07:25

BDK - Năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu của từng cơ quan, doanh nghiệp và từng địa bàn dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Ảnh: Quang Duy

Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Ảnh: Quang Duy

Nhiều mô hình hiệu quả

Qua phong trào TDBVANTQ, hàng chục mô hình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được duy trì, củng cố và tiếp tục ra đời từ tâm huyết và sáng kiến của nhân dân, của các tổ chức, đoàn thể, như: Tổ chống trộm, Tổ công nhân tự quản, Đội xung kích tự quản, Liên gia tự quản, Xóm đạo bình yên, Đội dân phòng cơ động, Camera an ninh, Tiếng loa an ninh, Ánh sáng an ninh, Bộ đàm an ninh, Tổ phòng chống tội phạm và bảo vệ môi trường, Tổ phòng chống khai thác cát sông trái phép… Chính qua hoạt động của các mô hình này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc, tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, kịp thời phát hiện và xử lý nhanh những vụ việc phức tạp về ANTT tại địa phương. Trong số trên 70 mô hình đang hoạt động ở tỉnh hiện nay, có một số mô hình hoạt động rất có hiệu quả, mang lại kết quả tích cực trong việc đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư và có sức lan tỏa lớn, đang được triển khai nhân rộng ra nhiều địa phương, như: Đội dân phòng cơ động, Ánh sáng an ninh, Tổ chống trộm... Đặc biệt, mô hình Tiếng loa an ninh hiện có 149/164 xã, phường áp dụng; mô hình Camera an ninh, tính đến tháng 11-2019, toàn tỉnh đã lắp được 7.167 camera…

Thông qua phong trào TDBVANTQ, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức nòng cốt trên lĩnh vực giữ gìn ANTT ở cơ sở, như: Hội đồng bảo vệ ANTT, Đội dân phòng, Tổ hòa giải, Tổ nhân dân tự quản (NDTQ); nội dung sinh hoạt tổ NDTQ cũng được nghiên cứu đổi mới, nhất là nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, để mỗi cá nhân từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng tình làng nghĩa xóm và chung tay xây dựng nông thôn mới...

Đặc biệt, ở các địa bàn ven biển, ngoài các nội dung trên, bà con ngư dân còn được tuyên truyền về chủ trương bám biển để phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời tôn trọng chủ quyền, luật pháp các nước lân cận. Thông qua phong trào TDBVANTQ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm luôn được chú trọng, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người trong sự nghiệp BVANTQ. Chỉ trong 2019, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp trong tỉnh hàng trăm nguồn tin có giá trị về ANTT, hàng chục lượt quần chúng trực tiếp tham gia tấn công, truy bắt tội phạm. Nhiều vụ trọng án xảy ra, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã tìm ra thủ phạm. Đạt được điều đó chính là nhờ có sự giúp đỡ hết sức quý báu và tận tình của nhân dân.

Gắn bó với nhân dân

Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, hoàn cảnh nào, nhân dân luôn là lực lượng hùng hậu nhất và là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của Đảng, chính quyền và lực lượng công an. Để phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp BVANTQ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an phải luôn gắn bó với nhân dân. Mọi chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2020, với đà phát triển sẵn có, phong trào TDBVANTQ ở tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả to lớn hơn và không ngừng phát triển, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Để đạt được điều đó, trước hết cấp ủy và chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới”. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền trong việc chỉ đạo củng cố và phát triển phong trào TDBVANTQ ở từng địa phương gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, như: phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở cần chú trọng xây dựng và củng cố các lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở, như đội dân phòng, tổ NDTQ, đảm bảo hoạt động đều và mạnh; củng cố, nâng chất và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động có hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, vận động mọi người, trước hết là cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, không để hình thành các điểm nóng về ANTT, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để nhân dân yên tâm lạo động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Năm 2019, toàn tỉnh đã có 36 lượt tập thể và 88 cá nhân quần chúng được UBND tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng; hàng trăm tập thể, cá nhân khác được UBND các huyện và xã tặng giấy khen vì đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN