Đẩy mạnh thi đua yêu nước để phát triển kinh tế - xã hội

10/04/2020 - 07:05

BDK - Năm 2019, phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) được nhiều cấp ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 100% chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cầu nông thôn ở xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Cầu nông thôn ở xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

PTTĐ đã được các đơn vị, các cụm, khối TĐ xây dựng kế hoạch với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát với thực tiễn và được triển khai sâu rộng, đồng bộ đến các đối tượng. Công tác KT từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị KT được thực hiện kịp thời. Qua đó, đã động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các PTTĐ tiếp tục phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến qua các PTTĐ được chú trọng, đặc biệt là biểu dương, KT đối với các điển hình tiên tiến trực tiếp tham gia lao động sản xuất.

Việc thực hiện tốt các PTTĐ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách vượt chỉ tiêu và đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, tổng thu từ du lịch tăng cao so với cùng kỳ và vượt kế hoạch. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tốt, nhất là các dự án phát triển đô thị. Các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, giải quyết việc làm, chăm sóc các đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được duy trì và đạt kết quả tốt. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng cao. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt là tai nạn giao thông giảm mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn, phát sinh dịch bệnh trên heo, gia cầm gây thiệt hại lớn. Xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh còn chậm. Doanh nghiệp chưa đủ sức để đóng vai trò hạt nhân trong vận hành chuỗi giá trị. Giá hàng hóa nông sản có lúc chưa ổn định, nhất là dừa khô, heo hơi, tôm biển, cá tra... Tình hình an ninh nông thôn, khai thác cát sông trái phép, tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài còn xảy ra, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

PTTĐ tuy có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đồng đều. Còn một vài cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức PTTĐ còn chung chung, chưa sát thực tế, chưa gắn kết nội dung, tiêu chí TĐ với nhiệm vụ thường xuyên. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến được tập trung thực hiện nhưng vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến và công tác giới thiệu gương điển hình tiến tiến trên các phương tiện truyền thông chưa thường xuyên, kịp thời nên tính nêu gương và sự lan tỏa chưa cao. Một bộ phận công chức, viên chức được phân công thực hiện công tác TĐKT ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên bị thay đổi nên chất lượng tham mưu có lúc, có nơi chưa ổn định, do còn nhiều hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác.

Tiếp tục tạo sự lan tỏa

Theo ông Nguyễn Văn Tới - Phó trưởng ban TĐKT tỉnh, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện các PTTĐ, sắp tới, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Trong đó, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức các PTTĐ và bình xét TĐKT.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các ngành, địa phương huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc tích cực tham gia các PTTĐ yêu nước. Trong đó, thực hiện có hiệu quả PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; PTTĐ “Doanh nghiệp Bến Tre hội nhập và phát triển”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức TĐ thực hiện văn hóa công sở”, gắn với PTTĐ “Học và làm theo Bác”; PTTĐ “Đồng khởi mới”… để lập thành tích chào mừng Đại hội TĐ yêu nước và Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện kịp thời công tác KT và trình cấp trên KT cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ chuyên đề, đột xuất, theo công trạng và thành tích đạt được. Chú trọng KT cho công nhân, nông dân, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động trực tiếp, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác TĐKT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các PTTĐ yêu nước. Tiếp tục tuyên truyền và giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của tỉnh. Sơ kết, tổng kết PTTĐ, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, tạo sức lan tỏa.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN