Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50

28/02/2020 - 07:42

BDK - Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và được Quân khu chọn làm đơn vị điểm trong thực hiện CVĐ 50. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện toàn diện 4 mục tiêu của CVĐ 50.

Công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí tại kho quân khí Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Đặng Thạch

Công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí tại kho quân khí Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Đặng Thạch

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CVĐ 50 các cấp đã thường xuyên quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung và mục tiêu của CVĐ. Nhờ đó, 100% CB, CS trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm, qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã linh hoạt gắn việc triển khai thực hiện CVĐ 50 với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh như: “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”, “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tập thể và cá nhân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong quản lý, khai thác VKTBKT và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện. Kết quả thực hiện CVĐ 50 là một trong những nội dung để đánh giá kết quả phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Công tác bảo đảm an toàn là một trong 4 mục tiêu quan trọng, được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo CVĐ 50 trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT; an toàn kho tàng, an toàn trong huấn luyện, an toàn thông tin. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho CB, CS bằng nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết. Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch an toàn giao thông hàng năm, chủ động ban hành các văn bản, quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với từng nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện tốt mục tiêu thực hành tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT; đề cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng vật tư, xăng dầu, điện nước. Quá trình tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT đã triệt để sử dụng nguồn vật tư tại chỗ, sử dụng tiết kiệm, đúng quy trình. Xây dựng kế hoạch khai thác VKTBKT hợp lý, triển khai thực hiện đúng mục đích, từ đó giảm chi phí không cần thiết. Sử dụng ngân sách được phân bổ theo đúng nội dung. Trong quá trình sử dụng được kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa CVĐ 50 trở thành hoạt động thường xuyên, trong thời gian tới, Phòng Kỹ thuật tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo CVĐ 50 gắn với phong trào thi đua Quyết thắng. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, ý thức hành động của CB, CS. Chú trọng công tác an toàn trong quản lý, khai thác VKTBKT, nhất là đối với các kho vũ khí, đạn; đảm bảo an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông. Đẩy mạnh các hoạt động hội thao, hội thi kỹ thuật, kịp thời phát hiện những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CVĐ 50, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

Thượng tá Võ Văn Xòe (Chủ nhiệm kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN