Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

10/02/2019 - 20:03

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, trong thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bước đầu khá ổn định.

Tuy nhiên còn một số trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi sáp nhập, hợp nhất phát sinh tư tưởng thiếu an tâm, làm việc cầm chừng, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. Theo Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Võ Văn Kiệt, trong năm 2019 có nhiều cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy và có khả năng tiếp tục phát sinh vấn đề tư tưởng.

Do vậy, các cấp ủy cơ sở, nhất là đồng chí bí thư phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 18, 19 và Chương trình hành động số 28, 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu và đồng thuận thực hiện. Chủ động đấu tranh kịp thời, có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những phần tử xấu lợi dụng cơ hội này để xuyên tạc chống phá, gây chia rẽ nội bộ.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN