Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Lễ hội Dừa tỉnh lần thứ V

20/06/2019 - 11:55

BDK.VN - Ngày 19-6-2019, Ban tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần V năm 2019 đã họp báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Lễ hội Dừa. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Hầu hết các nội dung hoạt động đã được xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện từng phần. Cụ thể, hoàn chỉnh trang web Lễ hội Dừa và đã đưa vào hoạt động từ ngày 20-5-2019. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu hướng đến của lễ hội; chuẩn bị các điều kiện tuyền truyền cổ động trực quan như treo cờ Tổ quốc, cờ hoa, cờ phướn trên các trục lộ chính trong thời gian diễn ra lễ hội.

Về triển lãm sản phẩm dừa và Hội chợ Thương mại, Bộ Công Thương đã đưa vào Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019 và hỗ trợ kinh phí 800 triệu đồng.

UBND tỉnh đã phê duyệt 3 kế hoạch hội thảo “Trải nghiệm du lịch vườn dừa Bến Tre”, “Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”, “Chuỗi giá trị cây dừa”. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cụ thể hóa nội dung, thành lập Ban tổ chức hội thảo và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch. Ban tổ chức cũng đã trình Sở Tài chính thẩm định kinh phí tổ chức và thống nhất với các đơn vị có liên quan về hình thức, quy mô, nội dung tổ chức các cuộc hội thảo.

Các hoạt động trong chuỗi Tuần lễ Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch đã được phê duyệt nội dung và kinh phí.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá: Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã triển khai hầu hết các nội dung, chương trình Đề án. Tuy nhiên, một số nội dung còn chậm tiến độ so với kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, tham mưu, đề xuất công tác triển khai thực hiện Đề án tổ chức Lễ hội Dừa đảm bảo về tiến độ và có chất lượng cao.

Tin, ảnh: C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN