Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổ chức Lễ hội Dừa lần V

14/05/2019 - 20:22

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì cuộc họp.

Ngày 14-5-2019, Ban tổ chức (BTC) Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 đã tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án tổ chức Lễ hội Dừa và triển khai các phần việc trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC chủ trì cuộc họp.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành các bước thực hiện phần việc theo nhiệm vụ đã được BTC xác định. Tuy nhiên, theo đánh giá của BTC, tiến độ thực hiện các phần việc còn chậm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã lưu ý các thành viên BTC và các đơn vị, trong thời gian tới, cần tập trung triển khai cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ. Quan tâm đến thực hiện hạng mục “Không gian dừa”; “Con đường dừa”; kiểm tra các vườn dừa đảm bảo để phục vụ tham quan trong lễ hội, nhất là các vườn dừa kiểu mẫu...

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phải bám vào đề án của tỉnh đã đề ra để triển khai đến các đơn vị, trên cơ sở đó, các tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể để chuẩn bị ngay từ bây giờ. Riêng đối với công tác tuyên truyền, tập trung vào nội dung tôn vinh cây dừa Bến Tre và người trồng dừa, khẳng định giá trị cây dừa Bến Tre. Việc đấu thầu khai mạc, bế mạc, cuộc thi Người đẹp xứ Dừa cần xem xét, thực hiện đúng quy định.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN