Đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu

02/08/2017 - 07:06
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng (thứ 2, từ phải sang) cùng các đại biểu trao đổi thông tin liên quan về buổi tọa đàm. Ảnh: Quốc Hùng

Ngày 1-8-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức tọa đàm về giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị (CT) số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thông qua buổi tọa đàm, các đại biểu đều thống nhất rằng việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện NQTW 4 khóa XII và CT số 05 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chậm chuyển biến được quan tâm củng cố, đa số cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đều vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống; phong cách làm việc của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên có bước đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, năng động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được nâng lên; ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW 4 và CT số 05, theo ý kiến của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cần đưa hai nội dung này sinh hoạt thường lệ của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Từng chi bộ, đảng bộ phải quyết liệt, làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện NQTW 4 và CT số 05. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn tiếp tục đổi mới, đưa nội dung thực hiện Nghị quyết và CT này vào hướng dẫn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo từng loại hình. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần với nội dung liên quan thực hiện NQTW 4 và CT số 05.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Bùi Văn Bia cho rằng: Yếu tố quan trọng và quyết định thực hiện có hiệu quả NQTW 4 và CT số 05 là nhận thức của cấp ủy, đảng viên, trên cơ sở đó có sự thống nhất và lãnh đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Đặc biệt, trong thực hiện CT số 05 cần chọn chủ đề kịp thời theo từng năm; việc chọn và biểu dương khen thưởng gương điển hình cần đúng người, đúng việc và kịp thời.

Cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) do Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức. Ảnh: Q.H

Tự phê bình và phê bình là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả NQTW 4. Để làm tốt điều này, theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, điều quan trọng trước tiên là phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, người đứng đầu phải gương mẫu và có các hình thức dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đúng đắn. Kế đến là đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần có tính tự giác, khách quan, trung thực và có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Tiếp tục quán triệt sâu NQTW 4 và CT số 05, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từng cấp ủy, lãnh đạo đưa nội dung này trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy chi bộ, chống hình thức; kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình, chú trọng xây dựng và nhân rộng câu lạc bộ gương điển hình; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu và tất cả cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên. MTTQ và các đoàn thể nâng cao vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện NQTW 4 và CT số 05, đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện. Các cơ quan và đội ngũ làm công tác tham mưu cần nâng cao năng lực và chủ động nhạy bén để tham mưu tốt giúp cấp ủy từng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng lý luận ở Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; đề cao vai trò gương mẫu người thầy, học viên. Các cơ quan truyền thông cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nội dung liên quan, chú trọng nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục và nội dung phải đa dạng, phong phú. Nâng cao hiệu quả phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể...

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN