Đề xuất xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”cho cố Giáo sư Ca Văn Thỉnh

06/09/2019 - 20:52

BDK.VN - Chiều 6-9-2019, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật (VHNT) đã có cuộc làm việc về xét hồ sơ đề nghị tặng giải thưởng cho cố GS Ca Văn Thỉnh với công trình “Hào khí Đồng Nai”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Chủ tịch Hội đồng cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Chủ tịch Hội đồng cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” phát biểu tại buổi làm việc.

Hội đồng xét tặng cấp cơ sở nghe GS.TS Nguyễn Chí Bền - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam thay mặt gia đình cố GS Ca Văn Thỉnh trình bày về hồ sơ xét tặng và có nhiều ý kiến phân tích, nhận xét cũng như có những góp ý về hồ sơ trình xét công nhận giải thưởng.

Hội đồng cũng tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến đề nghị hội đồng cấp trên xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho cố GS Ca Văn Thỉnh. Kết quả bỏ phiếu Hội đồng cấp cơ sở là 9/9 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. Đây là cơ sở để đề nghị hội đồng cấp trên xét công nhận “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho cố GS Ca Văn Thỉnh.

Cố Giáo sư Ca Văn Thỉnh (1902 - 1987), quê quán ở xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, là một trí thức với phẩm chất, năng lực, hiểu biết của một nhà nghiên cứu văn học cổ Nam Bộ. Ông là một cán bộ, đảng viên đã dấn thân đi theo Đảng, làm cách mạng, chấp hành mọi sự phân công của tổ chức, từng được giữ những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Sự nghiệp nghiên cứu văn học của ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm giá trị, có ý nghĩa trong công tác nghiên cứu văn học Nam Bộ.

Do nhiệm vụ chính trị được giao, ông ít có thời gian để dành cho nghiên cứu nhưng các công trình, tác phẩm của ông là một bộ phận quan trọng trong nền văn học Nam Bộ, được tái bản nhiều lần, khẳng định được vị trí trong lòng công chúng qua nhiều thời kỳ. Các công trình của ông đều được công bố, sử dụng từ năm 1993 trở về trước, có tác dụng to lớn trong phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc nhận thức về lịch sử văn học Nam Bộ. Trong đó, tiêu biểu là tuyển tập “Hào khí Đồng Nai”. Đây là công trình có giá trị khoa học và giá trị về VHNT, giới thiệu được tác giả, tác phẩm của các tác giả ở Nam Bộ trước năm 1954.

Nhiều nhà nghiên cứu của Việt Nam như GS Vũ Khiêu, GS.TS Mai Quốc Liên, PGS Mạc Đường, PGS.TS Đoàn Lê Giang, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học cũng có những đánh giá cao về uy tín, tài năng, đức độ của cố GS Ca Văn Thỉnh, khẳng định cố GS là người đầu tiên nghiên cứu lịch sử văn học Nam Bộ, có nhiều thành tựu trong nghiên cứu lịch sử văn học Nam Bộ.

GT.TS Nguyễn Chí Bền đánh giá: Đối chiếu với các tiêu chuẩn về “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về VHNT, cố GS Ca Văn Thỉnh với công trình “Hào khí Đồng Nai”, xứng đáng được nhận “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về VHNT năm 2020 - 2021.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN