Di dời các trụ điện ở giữa đường

12/02/2019 - 20:22

Cử tri xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị Điện lực tỉnh có chủ trương cho các huyện, thành phố hỗ trợ địa phương trong việc di dời các trụ điện ở giữa đường, gây cản trở và nguy hiểm cho giao thông. Trước đây, các trụ điện ở lề đường nhưng do mở rộng lộ làm giao thông nông thôn nên các trụ này đang ở giữa đường.

UBND tỉnh trả lời: Tuyến đường ấp Thanh Sơn 3 được mở rộng thêm 2m cho mỗi bên, trong đó có 4 trụ điện hạ thế thuộc trạm trụ 6 nhánh rẽ vòng xoay Thanh Tân cần di dời để thuận tiện cho việc thi công công trình mở rộng lộ. Điện lực Mỏ Cày Bắc đã phối hợp, làm việc với UBND xã và địa phương thống nhất chịu chi phí vật tư phát sinh di dời, cũng như hỗ trợ làm việc với các hộ dân xin 4 vị trí dựng trụ. Cuối tháng 12-2018, địa phương đã thông báo đến Điện lực và Điện lực sẽ lập chiết tính di dời.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN