Dịch vụ nghề công tác xã hội nhằm giúp đối tượng tự ý thức nâng cao cuộc sống

02/10/2012 - 16:18

Công tác xã hội đã trở thành một nghề ở Việt Nam, nhằm  góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Tại Bến Tre, qua gần 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội (gọi tắt là Trung tâm) đã thu được những kết quả bước đầu. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Lập - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động của Trung tâm.

* Xin ông vui lòng cho biết vì sao có sự xuất hiện của Trung tâm tại Bến Tre?

- Nhiều năm qua, Nhà nước có chính sách đảm bảo an sinh xã hội rất lớn, thông qua việc bảo trợ xã hội cho các đối tượng yếu thế, hỗ trợ chính sách tại cộng đồng, tại các trung tâm. Số đối tượng được bảo trợ ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, khi xã hội phát triển, bên cạnh những chăm lo về vật chất, thì các đối tượng cũng rất cần sự chăm lo của Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực tinh thần. Do đó, Trung tâm ra đời theo Quyết định 32 của Chính phủ là rất cần thiết, nhằm giúp đỡ các đối tượng tự ý thức để vượt qua những khó khăn của bản thân và hoàn cảnh nhằm có cuộc sống tốt đẹp hơn.

* Đó là những đối tượng nào, thưa ông?

- Đó là:

1. Trẻ em: gồm 10 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (lao động sớm, bị xâm hại tình dục, có nguy cơ làm trái pháp luật, bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc hóa học, lang thang, nhiễm HIV/AIDS, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Ngoài ra, Trung tâm còn quan tâm đến nhóm trẻ em có các vấn đề: tự kỷ, bạo lực học đường, nghiện game online, ma túy, làm việc xa gia đình, bị bạo hành, ngược đãi, sao nhãng việc học, nguy cơ bỏ học…

2. Người khuyết tật.

3. Người cao tuổi, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

4. Người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

5. Người nghiện ma túy, mại dâm.

6. Các gia đình có vấn đề, như: bạo lực gia đình, nghiện rượu, sao nhãng việc chăm sóc con cái, nghèo, cận nghèo và các đối tượng có vấn đề khác trong cuộc sống.

7. Cộng đồng còn gặp khó khăn, chậm phát triển, được hỗ trợ thông qua hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng.

* Đâu là những khó khăn trong hoạt động hiện nay của Trung tâm?

- Vì là mô hình mới, nên Trung tâm đã gặp phải một số khó khăn nhất định, như: Sự nhận thức, lối sống cam chịu của một bộ phận dân cư, dẫn đến tình trạng sự việc vượt khả năng, con người không còn đủ sức để chống chọi. Khi đó, người ta mới cần đến sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm có trình độ chuyên môn, nhưng còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm (tuổi đời từ 22 đến 34 tuổi). Mạng lưới cộng tác viên mới hình thành, chưa kết nối vững chắc với các ngành, đoàn thể có liên quan. Còn ít người biết để đến tìm sự hỗ trợ của Trung tâm.

* Trong thời gian tới, để hoạt động có hiệu quả, Trung tâm có giải pháp gì, thưa ông?

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nói chung, Trung tâm nói riêng rất cần và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ của các đơn vị Trường Đại học Lao động Xã hội, các Trung tâm tư vấn, Trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội các tỉnh bạn, các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện tốt việc tuyên truyền, kết nối, đưa các đối tượng yếu thế đến với Trung tâm, từng bước đưa hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn.

* Xin ông vui lòng cho biết, qua gần 2 tháng hoạt động, Trung tâm đã thu được những kết quả cụ thể nào?

- Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 46 trường hợp, trong đó 2 trường hợp tư vấn trực tiếp qua điện thoại, 44 trường hợp tư vấn trực tiếp, cụ thể: tư vấn hướng nghiệp 3 trường hợp, tư vấn, tham vấn tâm lý 3 trường hợp, kết nối nguồn lực hỗ trợ 19 trường hợp (học bổng, học phẩm, trợ cấp khó khăn đột xuất, đường sữa...), tiếp nhận 14 trường hợp vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em, Làng SOS, tìm thân nhân 2 trường hợp đang bệnh nặng không người chăm sóc, kết nối trợ giúp pháp lý 3 trường hợp bạo hành gia đình, 2 trường hợp cần hỗ trợ nhà ở.

Kết quả can thiệp các trường hợp đều đạt hiệu quả và hỗ trợ kịp thời, bước đầu đã kết nối với Trường Trung cấp nghề, Trung tâm Giới thiệu việc làm hỗ trợ học nghề, hỗ trợ các trường hợp vào cơ sở Bảo trợ xã hội, tư vấn tâm lý thành công, trợ giúp kịp thời các trường hợp có nguy cơ bỏ học… vận động kết nối nguồn lực để giúp cho các trường hợp, tổng kinh phí vận động là 14,1 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác.

Ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận Dự án hỗ trợ 22 hộ nghèo phát triển sản xuất, từ Hiệp hội Christina Noble Children’s, với kinh phí 200 triệu đồng, phối hợp với các đơn vị vận động nguồn lực chuẩn bị tổ chức vui chơi và chia sẻ kỹ năng sống cho 44 trẻ em đường phố, trẻ em lao động sớm tại TP. Bến Tre.

* Xin cám ơn ông!

Huyền Anh Thơ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN