Điểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác

12/06/2019 - 07:23

BDK - Huyện Ba Tri và Giồng Trôm là những địa phương có nhiều cách vận dụng, quán triệt, triển khai và làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Ba Tri có 239 gương điển hình tiêu biểu (39 tập thể, 200 cá nhân), duy trì và phát triển thêm các câu lạc bộ gương điển hình tiêu biểu (7 câu lạc bộ), với 150 thành viên.

Huyện Đoàn Giồng Trôm tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ”. Ảnh: H.Đoàn

Huyện Đoàn Giồng Trôm tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ”. Ảnh: H.Đoàn

Chú trọng thực chất

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Hồng Vân cho biết, sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 31-KH/HU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thông qua hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt. Từ đó, các cấp ủy Đảng triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, hội viên cơ sở. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được triển khai, quán triệt và học tập luôn đạt trên 98% (qua các chuyên đề hàng năm như: chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

Với vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã giúp cho Huyện ủy ban hành 8 kế hoạch, 5 hướng dẫn và 15 công văn chỉ đạo, lãnh đạo công tác này. Ngoài bản tin nội bộ được xây dựng khá phong phú về nội dung, đài truyền thanh huyện, các xã thường xuyên có chuyên mục tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức nhiều hình thức để đưa chỉ thị vào cuộc sống như phát động cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề “Nhân dân Ba Tri với Hồ Chí Minh”, có 119 bài dự thi của 77 tác giả; trong đó, đã có 30 tác phẩm được chọn in tập thơ. Thông qua các phương tiện truyền thông của tỉnh như Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre viết bài biểu dương 52 gương điển hình tiêu biểu. Qua đó, đã cổ vũ mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Việc bình xét các gương điển hình ngày càng đi vào thực chất, từ cơ sở bình xét, đây là những điển hình nổi bật nhất. Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ cho biết: Có những gương cấp ủy Đảng xét chọn nhưng nhiều cá nhân tự đánh giá mình chưa tốt, cần phấn đấu hơn. Vì vậy, trong 3 năm qua, cấp ủy Đảng chỉ đề nghị về trên 9 gương điển hình qua 21 gương bình xét từ cơ sở. Tân Mỹ có 8 chi bộ, với 116 đảng viên.

Ông Lê Quang Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Nhơn cũng nhận xét rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất. Các gương điển hình phải thật sự nổi trội. Đảng bộ xã có 10 chi bộ, với 248 đảng viên, nhưng trong năm 2018, chỉ đề nghị về trên công nhận 1 gương điển hình tiêu biểu.

Linh hoạt triển khai, quán triệt

Đối với huyện Giồng Trôm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đặng Hồng Sơn cho biết, mặc dù huyện chưa xây dựng được câu lạc bộ gương điển hình tiêu biểu nhưng có nhiều cách vận dụng linh hoạt trong việc triển khai, quán triệt và xây dựng các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài việc quán triệt, triển khai trực tuyến cho cấp ủy Đảng cơ sở theo từng chuyên đề hàng năm, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi. Cụ thể, Công an huyện tổ chức tọa đàm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tọa đàm “Giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW”; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ, Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi với Chỉ thị số 05; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cập nhật, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ theo từng chuyên đề hàng năm.

Thực hiện chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, tính đến nay, huyện Giồng Trôm đã tổ chức quán triệt, triển khai rộng khắp cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Nhiều cấp ủy Đảng cơ sở, các chi bộ đã hoàn tất việc đăng ký bản cam kết học tập và làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Vân - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri cho biết, trong quán triệt, triển khai, Huyện ủy đã chỉ đạo rất sát thực tế, chú trọng thực chất. Đối với đảng bộ do đồng chí bí thư đảng ủy xã là huyện ủy viên thì đích thân đồng chí bí thư đảng ủy xã triển khai, quán triệt cho các chi bộ cấp mình; còn đối với các xã còn lại thì báo cáo viên cấp huyện trực tiếp xuống triển khai, quán triệt. Đối với Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các trưởng đầu ngành, huyện ủy viên, người đứng đầu chính quyền các xã, thị trấn, thì ngoài bản cam kết còn xây dựng chương trình hành động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 gắn với vai trò nêu gương, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và chủ đề “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” của Tỉnh ủy. Tất cả chương trình hành động của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn đều được phổ biến công khai qua Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn để nhân dân được biết và theo dõi việc thực hiện.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN