Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0

26/04/2019 - 07:23

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thiệu Phan

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thiệu Phan

Sáng 25-4-2019, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang phối hợp với Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin trong cách mạng công nghiệp 4.0. 

Tham dự buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam, thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, thành viên Ban điều hành mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. 

Buổi diễn tập được tổ chức với 2 kịch bản: “Người dùng cuối - mắc xích yếu nhất của hệ thống”  và “Sự cố trang thông tin điện tử bị tấn công thay đổi giao diện”. 

Nội dung diễn tập nhằm huấn luyện kỹ năng cấu hình, phân tích trên các thiết bị định tuyến, tường lửa để bảo vệ hệ thống trong quá trình ứng phó sự cố an toàn thông tin. Đồng thời, lực lượng bảo vệ hệ thống sẽ được đánh giá dựa vào khả năng khắc phục sự cố và khả năng duy trì tính sẵn sàng của dịch vụ.

Thiệu Phan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN