Điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

13/08/2020 - 13:01

BDK.VN - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 1-1-2021, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ được điều chỉnh.

Hoạt động phân loại rác tại nhà máy xử lý rác tỉnh

Hoạt động phân loại rác tại nhà máy xử lý rác tỉnh

Cụ thể, đối với hộ gia đình thuộc địa phận huyện Châu Thành và TP. Bến Tre giá thu gom từ 25 đến 30 ngàn đồng/hộ/tháng (25 ngàn đồng đối với hộ có từ 1-4 nhân khẩu; 30 ngàn đồng cho hộ trên 4 nhân khẩu).

Đối với các phòng trọ cho thuê chỉ để ở giá thu gom 12 ngàn đồng/hộ/tháng. Hộ kinh doanh buôn bán tùy theo diện tích, loại hình kinh doanh có mức giá thu gom từ 60 đến 125 ngàn đồng/hộ/tháng.

Các cơ sở y tế nhỏ như: Phòng khám, hiệu thuốc thu gom 100 ngàn đồng/đơn vị/tháng; trạm y tế cấp xã 125 ngàn đồng/tháng; nhà bảo sanh, phòng khám đa khoa 200 ngàn đồng/tháng.

Trụ sở làm việc cấp tỉnh, huyện thu với mức 185 ngàn đồng/tháng. Cơ quan, đơn vị cấp xã thu 125 ngàn đồng/tháng.

Tại các huyện còn lại trong tỉnh, tùy vào đối tượng thu, mức thu sẽ thấp hơn từ 5 đến 60 ngàn đồng so các đối tượng được quy định tại địa bàn chuyện Châu Thành, TP. Bến Tre.

Được biết, Quyết định này thay thế Điều 1 của Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21-12-2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bãi bỏ quy định “Trường hợp đối với xã, phường thực hiện xã hội hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt mà thu không đủ bù đắp chi phí thì có phương án chuyển đổi hoặc xây dựng mức giá theo lộ trình, ngân sách sẽ không hỗ trợ từ 1-1-2018” tại Khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21-12-2016 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN