Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh

21/09/2018 - 20:52

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới phát biểu. Ảnh: Vinh Hạ

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới phát biểu. Ảnh: Vinh Hạ

Ngày 21-9-2018, đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 07).

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu chủ trì buổi giám sát. Làm việc với đoàn giám có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo phòng liên quan.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kể từ khi Nghị quyết 07 ra đời, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố luôn quan tâm công tác rà soát xác lập pháp lý quỹ đất của nhà nước quản lý.

Toàn tỉnh hoàn thành việc xác lập pháp lý 3.700/3.965 thửa, với 7.117,99ha, đạt tỷ lệ 99,25% về diện tích. Có 3/9 huyện hoàn thành công tác xác lập pháp lý. Các huyện còn lại cơ bản hoàn thành công tác xác lập pháp lý đối với các thửa đủ điều kiện, những thửa chưa đủ điều kiện chưa thực hiện xác nhập được.

Nguyên nhân do, diện tích đất cần có thời gian để rà soát xem xét nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm để tránh trường hợp khiếu nại về sau. Trong quá trình cho thuê, người thuê đất làm mất hiện trạng nên chưa xác định được ranh. Một số thửa đất cần phải đo đạc lại do trước đây đo nhập với diện tích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

Hiện nay, trên địa bàn 3 huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Châu Thành đã hoàn thành 100% công tác xác lập pháp lý theo Nghị quyết 07. Đất bãi bồi ven sông 9/9 huyện, thành phố đã hoàn thành 100% công tác xác lập pháp lý.

Các huyện, thành phố chưa hoàn thành việc xác lập pháp lý đất nông nghiệp, phi công nghiệp, đất công ích gồm: huyện Mỏ Cày Bắc còn 1 thửa, Mỏ Cày Nam 1 thửa, Thạnh Phú còn 4 thửa, Ba Tri còn 165 thửa, Bình Đại 27 thửa, TP. Bến Tre còn 67 thửa.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 19 thửa đất sử dụng đất chưa đúng quy định chưa được xử lý theo Chỉ thị số 134 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất cho thuê đất. Việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng cũng chưa được giải quyết triệt để.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường vận dụng các quy định pháp luật để xác lập pháp lý các loại đất còn tồn đọng chưa được xác lập và giao quyền sử dụng đất cho dân đúng theo quy định.

Đồng thời, tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát quy hoạch đất đai dùng cho hoạt động quốc phòng, an ninh. Trường hợp đất trái mục đích sử dụng có những kiến nghị về lãnh đạo cấp trên kịp thời giải quyết.

Có kế hoạch rà soát tổng thể việc giao đất với hình thức chỉ định, bán chỉ định tại cấp cơ sở để xác lập pháp lý và sử dụng đúng mục đích nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế diện tích đất hiện hữu.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu thống nhất với các đề nghị của Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường hoàn thiện kết quả xác lập pháp lý quỹ đất của Nhà nước quản lý trong năm 2019.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN