Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc tại Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam

07/11/2018 - 20:15

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

Ngày 7-11-2018, đoàn khảo sát số 2 về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam.

Trong năm 2018, Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam đã chủ động trong công tác tư tưởng, khắc phục điểm nghẽn trong tuyên truyền. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Hai huyện có tập trung điều chỉnh quy hoạch cán bộ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW.

Năm 2018, Thạnh Phú thực hiện đạt và vượt 32/34 chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, 1 chỉ tiêu đạt trên 70% và 1 chỉ tiêu đạt trên 50%. Mỏ Cày Nam huyện thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu đạt trên 90%, 1 chỉ tiêu đạt 50%.

Kinh tế - xã hội của hai huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đạt và vượt so với chỉ tiêu. Thạnh Phú có nhiều mô hình đầu tư chuyên sâu về kỹ thuật, tập trung cho kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, phát triển chiều sâu sản phẩm có nhãn hiệu, chất lượng. Mỏ Cày Nam quan tâm xây dựng, phát triển chuỗi giá trị con heo và chuỗi giá trị cây dừa, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi lưu ý, Thạnh Phú quyết liệt hơn trong thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, nhất là tập trung cho các chỉ tiêu cơ bản. Đối với các chỉ tiêu đạt trung bình khá cần tiếp tục củng cố để có chuyển biến.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cũng đề nghị, lãnh đạo, điều hành cấp xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể về xây dựng, nâng chất xã nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Lấy xây dựng xã nông thôn mới làm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết...

Đối với Mỏ Cày Nam, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 một cách thực chất để chuẩn bị tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đây sẽ là cuộc chỉnh huấn, giúp huyện vươn lên bứt phá thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị, huyện dồn sức cho các chỉ tiêu trọng yếu, còn đạt thấp. Xác định nhiệm vụ, phân công rõ ràng, giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc. Đồng thời, huyện đánh giá lại công tác tổ chức cán bộ...

Theo kế hoạch, ngày 8-11-2018, đoàn công tác số 2 sẽ tiếp tục khảo sát tại huyện Ba Tri và Giồng Trôm.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN