Đoàn khảo sát Tỉnh ủy làm việc tại Bình Đại, Châu Thành

06/11/2018 - 20:09

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Bình Đại. Ảnh: Q.Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Bình Đại. Ảnh: Q.Hùng

Ngày 6-11-2018, đoàn khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, do đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại và Châu Thành.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại và Châu Thành, cấp ủy, các ngành đã tập trung quyết liệt triển khai Nghị quyết năm 2018 với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tập trung thực hiện; lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác kiểm tra, giám sát được tập trung vào những vấn đề trọng tâm; công tác dân vận tiếp tục được tập trung thực hiện; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy; có nhiều chương trình khắc phục điểm “nghẽn” trong công tác vận động quần chúng.

Tình hình phát triển kinh tế của 2 huyện có bước chuyển biến; công tác thu hút đầu tư được tăng cường; công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nâng chất đời sống văn hóa được tập trung; quan tâm thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát của Tỉnh ủy đã nêu lên những vấn đề còn hạn chế ở từng địa phương và đề xuất giải pháp khắc phục cũng như định hướng một số mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo yêu cầu Huyện ủy Bình Đại tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tập trung công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Đặc biệt, cần rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu đã làm được cũng như chưa làm được để từ đó bổ sung vào Nghị quyết năm 2019. Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng nhằm tạo được sự lan tỏa về nhận thức, ý chí, khát vọng trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 và hướng đến Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong công tác tổ chức cán bộ, đảng viên phải được củng cố gắn với đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các tổ chức trên cơ sở sắp xếp lại, bố trí lại theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19, hướng tới là chuẩn bị nhân sự trước một bước cho quy hoạch nhiệm kỳ mới; để làm được việc này, các cấp ủy phải thực hiện đúng thực chất công tác đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm.

Công tác dân vận, vận động quần chúng cần phải có sự chuyển biến tích cực. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải hướng về cơ sở, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn ở cơ sở; đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa phương, nhất là kiểm soát được tội phạm ma túy, tín dụng đen, vỡ hụi.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại trong năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tập trung phát triển kinh tế biển gắn với du lịch và chiến lược phát triển kinh tế biển. Huyện tập trung lãnh đạo các xã xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt được 4 tiêu chí: giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh; đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong phong trào.

Đối với Châu Thành, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đồng thời cho rằng, Châu Thành có thể trở thành một đô thị lớn nếu biết phát huy tốt nội lực, đặc biệt là phát huy tốt sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN