Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp làm việc tại Bến Tre

09/10/2019 - 13:29

BDK.VN - Chiều 8-10-2019, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp đoàn.

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trí Đức

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trí Đức

Theo Cục trưởng Đồng Ngọc Ba, buổi làm việc tập trung vào 2 nội dung chính: Kiểm tra việc địa phương triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa VBQPPL trong thời gian vừa qua, tập trung từ năm 2017 đến nay; trực tiếp kiểm tra các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Bến Tre ban hành đang còn hiệu lực trong các lĩnh vực: tổ chức biên chế, hành chính, đất đai, xây dựng, môi trường,….

Báo cáo với đoàn về công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL, Phó giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Đăng Minh cho biết, trong năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, Ban Pháp chế HĐND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch đã tham mưu thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền 834 văn bản do HĐND và UBND ban hành. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị xử lý 9 văn bản (3 văn bản qua công tác tự kiểm tra và 6 văn bản qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền) sai nội dung.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã thực hiện rà soát 174 văn bản. Qua rà soát, đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và công bố hết hiệu lực. Đến nay, các văn bản đã được xử lý xong.

Công tác xây dựng, ban hành các VBQPPL ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã đã có những chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL theo quy định Luật ban hành VBQPPL năm 2015. Ban hành VBQPPL quy định chi tiết VBQPPL của trung ương cơ bản đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu quản ly nhà nước tại địa phương. Các dự thảo VBQPPL ở cấp tỉnh trước khi được ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết, công tác xây dựng, ban hành các VBQPPL của tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, ban hành theo thẩm quyền, về chất lượng từng bước được nâng lên rõ rệt, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Đối với các văn bản đoàn kiểm tra cho rằng cần phải xem xét, thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã giải trình, phân tích, làm rõ đồng thời khẳng định tỉnh sẽ ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn và điều chỉnh lại theo điều kiện đặc trưng của địa phương.

Cục trưởng Đồng Ngọc Ba đề nghị, tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Tuân thủ nghiêm quy trình, thủ tục Luật ban hành VBQPPL, đặc biệt là những thủ tục quan trọng. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh các văn bản để đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Trung ương.

Trí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN