Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang trong xây dựng môi trường văn hóa

02/11/2018 - 08:05

BDK - Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà trong xây dựng môi trường văn hóa luôn được xác định là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, tạo ra môi trường thuận lợi để giáo dục, bồi dưỡng, phát triển nhân cách người quân nhân cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ tham quan sản phẩm tăng gia sản xuất của các đơn vị trưng bày tại đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ, chiến sĩ tham quan sản phẩm tăng gia sản xuất của các đơn vị trưng bày tại đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018. Ảnh: Đặng Thạch

Thực tiễn qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành (12-2-1946 -12-2-2018), LLVT Bến Tre không ngừng lớn mạnh. Thành tích đó có đóng góp to lớn của sự kết hợp truyền thống với hiện đại trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, ban CHQS các huyện, thành phố, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Điều đó khái quát lên được hiệu quả quán triệt, thực hiện các nghị quyết, hướng dẫn của các cấp ủy đảng và chủ trương, biện pháp của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng như sự chủ động, tích cực của Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh nhà trong thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, tạo bước chuyển biến tích cực cho phong trào thi đua Quyết thắng ở mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cũng được Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền kết hợp đa dạng các hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: “Tuổi trẻ LLVT Bến Tre xung kích, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc”; các phong trào thi đua “Tuổi trẻ LLVT Bến Tre thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên LLVT Bến Tre xung kích rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và đảm bảo an toàn”; “Thanh niên LLVT Bến Tre vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên LLVT Bến Tre tiến quân vào khoa học và công nghệ”.

Hàng năm, Đoàn Thanh niên LLVT có chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức hội trại “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc” cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động kết nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Thông qua đó, góp phần tạo môi trường lành mạnh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các phần tử cơ hội, cực đoan; phát huy cao hiệu quả việc “Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm tốt công tác quản lý chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật, quản lý các nguồn thông tin; ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào đời sống văn hóa tinh thần của thế hệ trẻ; kiên định tư tưởng vững vàng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực phản động, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tin yêu.

Với thành tích đã đạt được, tuổi trẻ LLVT tỉnh nhà luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cấp tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng; không ngừng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xung kích sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ  phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị, phong trào “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thi đua “Giành ba đỉnh cao quyết thắng” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, góp phần xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Võ Thanh Phong (Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN