Doanh nghiệp trong tỉnh “khát” lao động nữ

01/01/2019 - 22:08

Các bạn trẻ tham dự phiên giao dịch việc làm. Ảnh: TTDVVL

Các bạn trẻ tham dự phiên giao dịch việc làm. Ảnh: TTDVVL

Theo ước tính, năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn cho khoảng 33 ngàn lượt người, đáng chú ý là số lao động nữ đến tư vấn tìm việc làm đã giảm hơn 50% so với năm 2017, tức khoảng 12 ngàn lao động nữ. Bên cạnh đó, trong số gần 2,4 ngàn lao động do trung tâm giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thì có 1.058 lao động nữ, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 là 5,91%.

Công tác giới thiệu việc làm trong tỉnh và ngoài tỉnh được trung tâm đánh giá gặp không ít khó khăn do nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chủ yếu là tuyển lao động nữ và doanh nghiệp tự tuyển. Trung tâm chưa đủ nguồn lao động để cung ứng kịp thời cho các doanh nghiệp, nhất là nguồn lao động phổ thông. Riêng số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là hơn 9 ngàn người, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017. Số hồ sơ hoàn chỉnh và có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gần 8 ngàn hồ sơ.

Trong năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tư vấn cho 25 ngàn lượt người và giới thiệu việc làm trong, ngoài tỉnh cho 2.500 người.

Thảo Trần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN