Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong đơn vị lực lượng vũ trang

16/11/2018 - 07:55

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng. Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn quan tâm việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị (GDCT); trong đó, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích qua 5 năm thực hiện đề án. Ảnh: Đặng Thạch

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích qua 5 năm thực hiện đề án. Ảnh: Đặng Thạch

Tăng cường giáo dục chính trị

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GDCT, những năm qua, LLVT Bến Tre luôn quan tâm việc nâng cao chất lượng GDCT, trước hết là công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị và xác định đúng chủ thể của công tác GDCT là các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong LLVT; chủ đề nội dung giáo dục luôn tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề nhạy cảm.

 Trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, chú trọng việc lựa chọn đơn vị làm điểm, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, từng địa phương. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện và căn cứ vào tình hình thực tế xác định nội dung, xây dựng kế hoạch GDCT cho các đối tượng; đồng thời, đưa các nội dung giáo dục truyền thống vào chương trình GDCT.

Công tác GDCT luôn gắn với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua của LLVT và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”… Ngoài tổ chức học tập chính trị theo phương pháp lên lớp truyền thống, còn tổ chức các hình thức phong phú, kết hợp giữa giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa, kết hợp giữa GDCT với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao…

Chi bộ có nghị quyết về giáo dục chính trị

Kết quả sau 5 năm thực hiện đề án đã có tác động tích cực đến chất lượng công tác GDCT, tư tưởng, 100% đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân. Vai trò của đảng viên, tổ chức đảng cũng được nâng lên rõ rệt. Cấp ủy các cấp đã gắn kết quả bình xét phân loại đảng viên, tổ chức đảng với kết quả GDCT của đơn vị, hàng năm có trên 98% khá, giỏi. Ngoài ra, còn kết hợp công tác huấn luyện quân sự với công tác GDCT cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch. Bình xét tổ chức đảng có trên 80% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém.

Tuy nhiên, công tác GDCT có lúc chưa theo kịp với tình hình thực tiễn của đời sống, trình độ của đội ngũ cán bộ chính trị, đặc biệt là ở cơ sở chưa đồng đều, cán bộ còn kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi. Một số cán bộ trình độ năng lực, phương pháp giảng dạy chưa khoa học, trong soạn thảo chưa đầu tư nghiên cứu, cập nhật thông tin, chưa gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, thiếu liên hệ thực tế.

Để nâng cao chất lượng công tác GDCT trong thời gian tới, cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ chủ trì. Các tổ chức đảng, đoàn, phải tiến hành bằng công tác tư tưởng kết hợp với công tác tổ chức và chính sách; kết hợp giữa giáo dục với tự học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức. Các cấp ủy, chi bộ phải có nghị quyết lãnh đạo công tác GDCT sát, đúng, kịp thời. Nghiên cứu kỹ nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, kết hợp với nắm bắt thực tiễn đơn vị, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cả về công tác tư tưởng, công tác tổ chức, xác định những khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng GDCT cho cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời động viên bộ đội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nội dung, chương trình GDCT cho các đối tượng n

Thượng tá Võ Thanh Phong - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN