Đổi mới công tác tuyên truyền khu vực biên giới biển

05/08/2019 - 07:01

BDK - Thời gian qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân khu vực biên giới biển (BGB) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy BĐBP cũng luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gắn với nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đến hộ dân tuyên truyền Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đến hộ dân tuyên truyền Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng trong các đơn vị về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về biên giới và xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, Đảng bộ BĐBP tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân khu vực BGB. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần giúp nhân dân hiểu và nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xác định tốt vai trò trách nhiệm của công dân, tích cực cùng BĐBP tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh BGB.

Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo 3 đồn biên phòng (ĐBP) trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp ở các xã BGB theo Quyết định số 258 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên thuộc Đảng bộ ĐBP tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp ở các xã BGB. Đội ngũ này không chỉ là những hạt nhân nòng cốt, phát huy vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động mà còn tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Triều - Chính trị viên ĐBP Cổ Chiên, qua công tác tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực BGB có sự chuyển biến rõ nét. Đại bộ phận nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống từng bước được cải thiện và nâng lên. Đối với các lực lượng đứng chân trên địa bàn BGB thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và ĐBP thực hiện tốt công tác chuyên ngành; đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh BGB; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng 3 xã BGB ngày càng vững mạnh và xây dựng ĐBP vững mạnh toàn diện.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương nắm bắt, xử lý kịp thời những bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh BGB. Đặc biệt, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tăng cường chỉ đạo thực hiện và phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn BGB đạt hiệu quả cao, Đại tá Võ Văn Ngon -  Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín trong ấp, xóm, xã, phường để tuyên truyền, vận động. Lựa chọn thời điểm tuyên truyền phù hợp đối với bà con ở xóm, ấp, khu dân cư.

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; tăng cường bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức mới, phương pháp, kỹ năng thuyết trình. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có chất lượng cao, là lực lượng tinh nhuệ và nhạy bén trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp và sát cơ sở, sát đối tượng.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN