Đổi tên cửa hàng xăng dầu và hình ảnh biển tên

07/11/2019 - 21:43

Thực hiện quyết định số 246/PLX-QĐ-TGĐ ngày 06/6/2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam v/v Đặt tên cửa hàng xăng dầu và Hình ảnh biển tên cửa hàng, từ ngày 1/10/2019 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre (Petrolimex Bến Tre) đã hoàn thành việc đặt tên và lắp đặt biển tên cửa hàng theo chuẩn mới đối với tất cả các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.

Tên cửa hàng theo chuẩn mới của Petrolimex Bến Tre như sau:

PETROLIMEX-CỬA HÀNG <SỐ>

Trong đó:

- Phần chữ “PETROLIMEX-CỬA HÀNG” là không đổi.

- Phần <SỒ> là các số theo thứ tự không trùng nhau giữa các cửa hàng trong tỉnh Bến Tre.

Hình ảnh biển tên cửa hàng xăng dầu Petrolimex

Hình ảnh biển tên cửa hàng xăng dầu Petrolimex

Biển tên cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Bến Tre mới được xây dựng

Biển tên cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Bến Tre mới được xây dựng

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre trân trọng thông báo và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác của Quý cơ quan, đối tác và khách hàng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN