Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đơn vị điểm sơ kết Cuộc vận động 50

11/10/2019 - 05:58

BDK - Năm 2019, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông (Cuộc vận động 50) trong điều kiện biên chế, VKTBKT cơ bản ổn định, từng bước được xây dựng chính quy. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được nâng lên, phát huy được vai trò, trách nhiệm, góp phần cho LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho, Phòng Kỹ thuật bảo dưỡng vũ khí trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội kho, Phòng Kỹ thuật bảo dưỡng vũ khí trang bị.

Nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đề ra nghị quyết và kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương về Cuộc vận động 50 năm 2019 và việc Tư lệnh Quân khu 9 giao nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh xây dựng đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động này. Qua công tác quán triệt, nhìn chung về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50, từ đó góp phần nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả quản lý VKTBKT và trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp. Không để xảy ra cháy nổ, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật - công nghệ mới vào công tác quản lý VKTBKT, đưa công tác này ngày càng đi vào chính quy.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn giữ vững hệ số kỹ thuật vũ khí làm nhiệm vụ trực SSCĐ. Thường xuyên tổ chức kiểm kê, kiểm tra theo đúng chế độ, quy định trong điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam, điều lệ công tác kỹ thuật của các chuyên ngành kỹ thuật; tổ chức tốt công tác tập huấn, huấn luyện về các văn bản pháp quy về an toàn của Nhà nước và quân đội.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 33 của Tổng Tham mưu trưởng về việc quản lý, sử dụng vũ khí, đạn SSCĐ. Công tác canh phòng bảo vệ kho tàng luôn được quan tâm sâu sát; công tác kiểm kê được thực hiện chặt chẽ, chính xác, kịp thời. 100% xã, phường, thị trấn được trang bị tủ súng cất giữ vũ khí, đạn dược theo đúng quy định của ngành. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật khi ra vào khu kỹ thuật làm việc và các nhà kho theo quy định. Kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt và đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị huấn luyện, SSCĐ, diễn tập...

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thượng tá Võ Văn Xòe - Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quá trình khai thác đã thực hiện đúng quy trình công nghệ đối với từng loại VKTBKT. Đơn vị đã vận dụng các biện pháp phù hợp để duy trì và khôi phục tính năng kỹ thuật bảo đảm số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của VKTBKT nhằm thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và công tác khác ở đơn vị. VKTBKT, phương tiện khi đưa ra sử dụng đều được kiểm tra chất lượng, phân nhóm sử dụng đúng tính chất. Quán triệt sâu sắc chỉ lệnh và kế hoạch công tác kỹ thuật hàng năm, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất các loại VKTBKT đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Quá trình khai thác đã thực hiện đúng quy trình công nghệ đối với từng loại VKTBKT.

Từ năm 2013 đến nay, LLVT tỉnh có nhiều sáng kiến, cải tiến, sáng chế mang lại hiệu quả, tiêu biểu như: sáng kiến chân bia; sáng kiến chân súng tiểu liên các loại; giá đỡ tháo, lắp súng cối 82mm; giá bảo dưỡng đạn cối; mô hình cải tiến thước đo độ chụm bánh xe; máy bơm dầu nhớt, xăng; thiết bị hiệu chỉnh đầu ngắm bệ di động súng tiểu liên AK, súng trung liên RPK, súng trường CKC, K63… góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị. 

Qua thời gian thực hiện, Cuộc vận động 50 đã đem lại hiệu quả hết sức to lớn cho LLVT nói riêng và tỉnh nhà nói chung, bởi ý nghĩa chiến lược, thực tiễn và khoa học của nó đã nhanh chóng phát triển thành phong trào quần chúng rộng rãi. Với ý thức chủ động, tự giác, đi sâu vào cuộc sống, thu hút nhiều ngành, nhiều đơn vị tham gia, đã trở thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, là một nội dung của phong trào thi đua Quyết thắng và trên hết cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ dư luận xã hội.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN