Đưa pháp luật về vùng biên giới

11/11/2019 - 07:14

Những năm qua, các cấp, các ngành luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo là rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng tuyến biên giới, biển đảo vững mạnh. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Sau khi tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” (giai đoạn 2013 - 2016), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2321 ngày 30-5-2017, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2021. Theo đó, với chức năng là Phó ban Thường trực Đề án, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh kiện toàn tổ thư ký giúp việc, hoàn thiện, ban hành các văn bản và thực hiện có hiệu quả các nội dung, kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động tham mưu UBND 3 huyện biên giới biển cụ thể hóa kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh và thực hiện kế hoạch hàng năm của Bộ Chỉ huy theo từng nội dung, phương pháp phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, thực hiện tốt công tác kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung đề án ở cơ sở.

Qua gần 3 năm thực hiện, các đồn biên phòng đã chủ động phối hợp với các xã biên giới biển, chỉ đạo cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú để nhân dân từng bước nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật. Hiện nay, tại mỗi xã biên giới biển của tỉnh và các đồn biên phòng đều được trang bị tủ sách pháp luật để phục vụ cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn này trọng tâm là Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Chỉ thị số 689/CT-TTg, Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; Luật Thủy sản; Nghị định số 42/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; tuyên truyền không khai thác cát trái phép; không khai thác thủy sản sai tuyến hoặc sử dụng xung điện, chất nổ... và nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực. Các đồn biên phòng đã phối hợp với địa phương tổ chức các lớp tập huấn và lồng ghép tuyên truyền các cuộc họp sinh hoạt tổ, hội được 38 buổi với hàng trăm lượt cán bộ tuyên truyền viên và bà con nhân dân tham dự.

Nhìn chung, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới biển. Tính từ năm 2018 đến nay, toàn tuyến biên giới biển của tỉnh, phạm pháp hình sự giảm 36 vụ, trật tự an toàn xã hội giảm 127 vụ so với những năm trước đây.

Đây là kết quả thiết thực, từng bước tạo nền tảng vững chắc trong việc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Hồ Cân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN