Gần 100% cử tri tham gia bầu cử

30/05/2016 - 07:07

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Thạnh Phú diễn ra trong không khí thật sự là một ngày hội của toàn dân. 

Công tác bảo vệ, tổ chức, trang trí, tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông, an ninh trật tự… trong ngày diễn ra bầu cử được các địa phương chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tốt nhất cho cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Toàn huyện có 153 tổ bầu cử, với số lượng cử tri đi bầu là 92.719/92.723. Trong đó, cử tri nam là 45.810, cử tri nữ là 46.909, đạt gần 100% (có 4 cử tri mất đột ngột). Tổ bầu cử khai mạc sớm nhất lúc 6 giờ sáng ngày 22-5-2016 (các tổ bầu cử xã Đại Điền và Tân Phong). Đơn vị có cử tri đi bầu đủ số lượng sớm nhất là xã An Thạnh (lúc 13 giờ 35 phút), đơn vị kết thúc muộn nhất là thị trấn (lúc 16 giờ 10 phút).

Nhìn chung, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp; cử tri rất tích cực tham gia đi bầu.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN