Gần 7 ngàn cán bộ tham gia hỗ trợ cơ sở

10/09/2019 - 19:57

Qua triển khai chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, (khu phố) xã nắm tới hộ gia đình”, đến nay, Tỉnh ủy đã phân công 164 đồng chí là tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo dõi, hỗ trợ 164 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy cũng đã phân công 679 cán bộ cấp huyện về theo dõi, hỗ trợ các ấp, khu phố. Lãnh đạo 164 xã, phường, thị trấn cũng đã phân công 6.038 cán bộ cấp xã theo dõi, hỗ trợ tổ nhân dân tự quản và các hộ dân. Như vậy, toàn tỉnh có 6.991 cán bộ các cấp về hỗ trợ cho cơ sở.

Báo cáo đánh giá, hầu hết cán bộ được phân công nắm được địa bàn, thường xuyên gắn với cơ sở, nắm tình hình hoạt động của cấp ủy, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đôn đốc, hướng dẫn, cùng cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, cán bộ được phân công còn tiếp thu các đề xuất, kiến nghị ở cơ sở kịp thời phản ánh cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Qua ý kiến góp ý của cán bộ cấp tỉnh, các đảng ủy xã, phường, thị trấn nghiên cứu, tiếp thu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chất lượng các cuộc họp, tinh thần trách nhiệm được nâng lên, phương pháp làm việc năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn. Một số đảng bộ xã năm 2017 phân loại hoàn thành nhiệm vụ, chậm chuyển đã phấn đấu cơ bản khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vươn lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở những năm tiếp theo.  

Trần Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN