Giải pháp thực hiện 4 “tiêu chí cứng” trong xây dựng nông thôn mới

11/02/2019 - 06:49

Thi công công trình lộ Tổ 22 - 23, Ấp 2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre. Ảnh: T.Thảo

Thi công công trình lộ Tổ 22 - 23, Ấp 2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre. Ảnh: T.Thảo

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, trong 19 tiêu chí (TC) xây dựng NTM, 4 “TC cứng” gồm: giao thông; thu nhập; môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng - an ninh.

Để 100% xã đạt 4 “TC cứng” đến năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đại diện Văn phòng Điều phối đề nghị ngoài những cơ chế, chính sách được các ngành tham mưu hỗ trợ địa phương thực hiện, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thành phố cần tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt 4 TC này. Kế hoạch cần xác định rõ lộ trình các xã đạt từng TC và các giải pháp hỗ trợ thiết thực. Trong thực hiện, cần phát huy vai trò của lực lượng cán bộ làm công tác xây dựng NTM. Cấp cơ sở cần những cán bộ phụ trách sâu sát, năng động, biết cách chuyển hóa tư tưởng chỉ đạo thành hiện thực sống động phù hợp với địa phương mình. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giúp đỡ cấp dưới thực hiện, phản ánh những khó khăn của cơ sở cho cấp trên xem xét, chỉ đạo kịp thời…

Phát biểu tại hội thảo bàn về giải pháp thực hiện 4 “TC cứng” trong xây dựng NTM, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nguyễn Quốc Bảo đề nghị: Về TC thu nhập, nên giao một số sở chủ trì theo dõi và tham mưu  cho Ban Chỉ đạo. Đối với TC môi trường, cần có kế hoạch tuyên truyền sát với từng đối tượng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như sự tự giác tham gia thực hiện và hàng năm có đánh giá khảo sát sự chuyển biến về nhận thức TC này. Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện 4 “TC cứng”, trong đó có TC môi trường, Liên hiệp kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành cùng triển khai Đề án số 4113 về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025.

“Năm 2019, tỉnh thực hiện Ngày Chủ nhật NTM để có việc làm cụ thể, đề nghị các đồng chí được phân công phụ trách xã NTM nghiên cứu kỹ, cùng cấp ủy địa phương có chương trình, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện thành phong trào thiết thực, hiệu quả. Tất cả các xã hoàn thành TC đánh giá để nâng TC chuẩn số TC ngày càng cao. Đối với các ngành, các địa phương dựa trên nhiệm vụ chuyên môn cùng sự phân công tập trung hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt việc xây dựng NTM trong năm 2019, đẩy nhanh việc xây dựng 50 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2020” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN