Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo

13/10/2019 - 20:02

BDK - Trong 9 tháng năm 2019, ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp trên về công tác tiếp công dân.

Các cơ quan THADS tỉnh và huyện đều thực hiện công khai các thủ tục hành chính về THADS tại nơi tiếp công dân; công khai số điện thoại “đường dây nóng” và công khai nội quy, lịch tiếp công dân. Lãnh đạo đơn vị đã phân công công chức, thẩm tra viên trực và tiếp công dân hàng ngày; đồng thời, bố trí lịch lãnh đạo tiếp công dân 2 ngày/tháng (ngày 15 và 30 hàng tháng).

Các trường hợp có khiếu nại phức tạp đều được lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trong 9 tháng qua, ngành THADS tỉnh tiếp nhận 76 đơn khiếu nại, trong đó có 39 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; đã giải quyết xong 38 đơn (đạt tỷ lệ 97,44%), đang tiến hành giải quyết 1 trường hợp.

Toàn ngành đã nhận và giải quyết xong 4/4 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền; theo xác minh, kết luận nội dung tố cáo không có cơ sở, tố cáo sai toàn bộ; nhận 274 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó có 216 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong 190 đơn.

Ngành THADS tỉnh thụ lý 17,7 ngàn việc phải thi hành án (số tròn), trong đó có 14,1 ngàn việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 8,59 ngàn việc/14,1 ngàn việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 60,78%).

Ngành THADS tỉnh cũng đã giải quyết xong số tiền phải thi hành án 269,73 tỷ đồng (số tròn) trong tổng số 898,5 tỷ đồng có điều kiện thi hành (tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2018).

Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN