Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

30/06/2017 - 06:59
Người lao động sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Nghị định số 44/2017 của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), kể từ ngày 1-6-2017, người sử dụng lao động hàng tháng được giảm một nửa mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp so với quy định hiện hành.

 

Mức đóng cụ thể, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên (không bao gồm lao động giúp việc gia đình) sẽ đóng 0,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; 0,5% trên mức lương cơ sở (1,3 triệu đồng) đối với những người là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an. Mức đóng BHXH thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động là 17,5% bao gồm: 14% quỹ hưu trí, tử tuất, 3% quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cũng theo nghị định này, trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định cũng là 0,5%. Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 đến dưới 3 tháng sẽ được áp dụng thực hiện mức đóng mới kể từ ngày 1-1-2018.

 

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN