Giao ban các ngành khối thông tin, khoa giáo quý I-2019

23/04/2019 - 21:06

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng vừa chủ trì hội nghị giao ban các ngành trong khối thông tin và khối khoa giáo quý I-2019.

Trong quý I-2019, các ngành trong khối khoa giáo, khối thông tin đã chủ động trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh trên từng lĩnh vực của ngành và đạt kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong khối khoa giáo và khối thông tin đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn về công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa chủ trương “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” năm 2019 của Tỉnh ủy, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; việc tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền; chấn chỉnh việc kinh doanh dịch vụ âm thanh, sử dụng nhạc sống trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trong khối khoa giáo, khối thông tin tiếp tục thực hiện chủ trương “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” của Tỉnh ủy trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII, chú trọng đến việc biểu dương kịp thời các gương điển hình và nhân rộng nhằm tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN