Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy miền Tây Nam Bộ

04/12/2018 - 14:23

Phó  ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Phó  ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Ngày 4-12-2018, tại Bến Tre, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh, thành ủy miền Tây Nam Bộ.

Chủ trì hội nghị, có Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh, Thành ủy miền Tây Nam Bộ tham dự.

Hội nghị thống nhất đánh giá tình hình, kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2018, ngành Tuyên giáo khu vực Tây Nam Bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự ổn định về tư tưởng, nâng cao lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và định hướng dư luận có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động hơn, phù hợp với từng đối tượng, mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm cụ thể. Kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hóa, văn nghệ, báo chí xuất bản, khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị thuộc khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, một số nơi việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn chậm. Công tác tuyên truyền có lúc thiếu chiều sâu, chưa kịp thời đề xuất, định hướng những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm. Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Một số địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị còn lúng túng, chậm tiến độ. Hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý báo chí còn có mặt yếu kém.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã giúp cho các tỉnh, thành trong khu vực trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian qua. Đồng thời, phản ảnh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giao Trung ương Võ Văn Phuông giải thích nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2019 là: tiếp tục thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tình hình biển đảo, phân giới cấm mốc, thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người dân. Nâng cao chất lượng dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng theo hướng chủ động, nhanh nhạy, chính xác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tăng cường định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, nhằm phát huy vai trò chủ lực của báo chí. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sỹ tham gia sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật. Tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Chủ động, tích cực đối mới phương thức, nâng cao hiệu quả và thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt lĩnh vực khoa giáo. Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo các cấp theo Nghị quyết 18.

 Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN