Giáo dục mầm non Chợ Lách: Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

28/09/2018 - 07:13

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non huyện nhà, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, dạy dỗ trẻ em mầm non, ngành giáo dục huyện Chợ Lách đã có những giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non trên địa bàn huyện.

Cô và trẻ Trường Mầm non Thị trấn Chợ Lách trong giờ học. Ảnh: Cao Khiết

Cô và trẻ Trường Mầm non Thị trấn Chợ Lách trong giờ học. Ảnh: Cao Khiết

Chủ động bồi dưỡng chuyên môn

Để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, cụm giáo dục mầm non tiến hành rà soát lại tình hình thực tế tại mỗi đơn vị. Qua đó phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực ngoại ngữ theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN. Mỗi giáo viên sẽ tự đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng.

Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng từng năm học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tự cân nhắc điều kiện cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học một hoặc nhiều nội dung về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học hoặc ngoại ngữ. Hàng tháng, mỗi cán bộ, giáo viên báo cáo tiến độ học tập và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Nhà trường tổ chức bình xét gương điển hình tiên tiến trong công tác tự học, tự bồi dưỡng để nhân rộng.

Chia sẻ về kinh nghiệm tự bồi dưỡng, cô Nguyễn Thị Kiều Oanh - chuyên viên Phòng GD&ĐT, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Hòa cho biết: “Từ phong trào tự học, tự bồi dưỡng do ngành phát động, bản thân tôi đã phấn đấu đăng ký học tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN. Việc học đã giúp tôi có thêm kiến thức để mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn được giao đạt hiệu quả cao”.

Kinh nghiệm của ngành giáo dục huyện chính là phát huy vai trò nòng cốt trong đội ngũ cán bộ quản lý và các giáo viên chủ chốt như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên giỏi trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ để làm gương, tạo hiệu ứng lan tỏa tại đơn vị. Đồng thời, xây dựng nội bộ từng đơn vị thực sự đoàn kết, gắn bó, gần gũi nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau trong học tập, bồi dưỡng. Đưa nội dung học tập, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học vào tiêu chí thi đua cá nhân và thi đua trong cụm giáo dục mầm non để mỗi cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm đối với tập thể.

Cải thiện chất lượng giáo dục mầm non

Những giải pháp, kinh nghiệm và việc thực hiện trong trời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Toàn huyện có 4 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Mầm non Vĩnh Bình, Mầm non Sơn Định, Mầm non Thị trấn, Mầm non Phú Sơn), 10/13 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên.

Việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ CBQL và GVMN đã mang lại những ý nghĩa tích cực, trước hết là cho nhà trường, cho chính trẻ mầm non. Các em được thụ hưởng cách dạy mới mà chính bản thân trở thành trung tâm trong việc dạy và học, được tạo điều kiện học tập, vui chơi sáng tạo, thoải mái, thêm yêu trường lớp. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như Trường Mầm non Thị trấn Chợ Lách đã đạt giải nhì Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh và được Bộ GD&ĐT trao bằng khen năm 2018 về thành tích này.

Hiện tại, có 13/13 trường mầm non, mẫu giáo với 33/33 CBQL và 201/201 GVMN thực hiện nghiêm túc quy định công tác tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Có 13/13 trường mầm non, mẫu giáo tạo điều kiện cho CBQL và GVMN học bồi dưỡng trình độ tin học và ngoại ngữ. Đa số CBQL ngành và GVMN đạt các trình độ A, B về tin học, ngoại ngữ đạt trình độ A, B, A1, A2, B1, Toeic.

Qua quá trình phấn đấu thường xuyên, trình độ chuyên môn của CBQL và GVMN của huyện được nâng lên. Nếu năm học 2012-2013, có 27 CBQL và 160 GVMN, trong đó có 15 CBQL và 90 GVMN có trình độ đại học, còn lại là cao đẳng và trung học thì đến năm học 2017-2018, huyện có 30 CBQL, 127 GVMN đạt trình độ đại học. Năm học 2012-2013, cụm GDMN huyện chỉ có 12 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh thì năm học 2017-2018 có 65 giáo viên giỏi cấp huyện, 5 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, CBQL và GVMN huyện nắm vững nội dung chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và luôn tạo cơ hội cho trẻ được học bằng chơi, chơi mà học góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

Nguyễn Hồng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN