Giồng Trôm: Dự kiến có 7 ấp phải sáp nhập

14/04/2019 - 19:54

Toàn huyện hiện có 7 ấp (Bình Thạnh, Châu Bình và Đội Bảy, xã Tân Hào; Giồng Chủ, xã Tân Lợi Thạnh; Mỹ Thạnh, xã Phước Long; Ngã Tắc, xã Thuận Điền; Lương Phú I và Lương Phú II, xã Lương Phú) có diện tích nhỏ và dân số dưới 200 hộ, chưa đạt theo tiêu chuẩn của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Qua lấy ý kiến hộ gia đình, đối với xã Châu Bình, dự kiến sáp nhập nguyên hiện trạng ấp Bình Thạnh vào ấp Bình Phú, lấy tên gọi ấp Bình Phú. 100/124 hộ có mặt đồng ý (80,64%), đủ điều kiện sáp nhập.

Sáp nhập nguyên hiện trạng ấp Đội Bảy vào ấp Tân Thị, xã Tân Hào, tên gọi là ấp Tân Thị. 108/159 hộ gia đình đồng ý (67,92%), đủ điều kiện sáp nhập.

Tại xã Thuận Điền, sáp nhập một phần ấp Ngã Tắc vào ấp Phú Thuận và một phần vào ấp Phú Thứ Ngoài. 78/98 hộ gia đình đồng ý (79,59%), đủ điều kiện sáp nhập. Cụ thể, sẽ sáp nhập diện tích 18,3ha, 33 hộ và 122 nhân khẩu của ấp Ngã Tắc vào ấp Phú Thứ Ngoài, tên gọi là ấp Phú Thứ Ngoài. Phần còn lại của ấp Ngã Tắc sáp nhập vào ấp Phú Thuận, tên gọi là ấp Phú Thuận.

Sáp nhập nguyên hiện trạng ấp Lương Phú I và Lương Phú II, xã Lương Phú thành 1 ấp, tên gọi là ấp Lương Phú. 203/273 hộ gia đình đồng ý (74,3%), đủ điều kiện sáp nhập.

Tại xã Phước Long, sáp nhập nguyên hiện trạng ấp Mỹ Thạnh vào ấp Phước Mỹ, lấy tên gọi là ấp Phước Mỹ. 159/178 hộ gia đình đồng ý (89,33%), đủ điều kiện sáp nhập.

Riêng ấp Giồng Chủ, xã Tân Lợi Thạnh, dự kiến nhập một phần vào ấp Giồng Chùa và một phần vào ấp Giồng Lực. Tuy nhiên, qua lấy ý kiến đại diện hộ gia đình, có 35/117 hộ có mặt đồng ý sáp nhập (29,91%). Theo quy định sáp nhập phải trên 50% hộ dân trong ấp đồng ý, do đó, ấp Giồng Chủ tạm thời chưa thực hiện.

Việc sáp nhập những ấp, khu phố nhỏ, dân số ít nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cộng đồng dân cư.

Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN