Giồng Trôm huy động 1.567 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

11/07/2019 - 06:24

Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Văn Bé Sáu trao giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Văn Bé Sáu trao giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Ngày 10-7-2019, UBND huyện Giồng Trôm đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quới đến dự.

Từ năm 2010-2019, huyện đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 1.567 tỷ đồng từ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các nguồn vốn khác. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đang đề nghị công nhận, các xã còn lại đạt từ 7- 11 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân của huyện là 11,2 tiêu chí. Các công trình cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng. Hiện có 7 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn.

Trong giai đoạn 2010 - 2019, huyện đã đầu tư xây mới trên 204km đường đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm, cuối năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,6% năm 2011 còn 7,92% năm 2019. Hệ thống cung cấp điện, nước hoàn thiện. Công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường được quan tâm. Các cơ sở chăn nuôi, hộ dân từng bước xây dựng hệ thống chất thải, xóa cầu tiêu ao cá, xây dựng hố xí tự hoại, đăng ký sử dụng nước máy. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập biểu dương những thành quả huyện Giồng Trôm đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ông lưu ý trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực  chất. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh một cách chủ động và linh hoạt. Tăng cường thực hiện hiệu quả “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới”. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phần việc của hộ gia đình. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới có kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đảm bảo chương trình nông thôn mới ngày càng phát triển toàn diện, bền vững hơn.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020.

Tin, ảnh: Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN