Giồng Trôm sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

13/09/2019 - 08:37

BDK - Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Giồng Trôm năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20-9-2019. Xác định đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện với các giải pháp thiết thực, đồng bộ để đạt kết quả cao nhất.

Khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện trong ngày tổng dợt. Ảnh: Hoàng Hiếu

Khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện trong ngày tổng dợt. Ảnh: Hoàng Hiếu

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh ban hành chỉ thị, ý định diễn tập KVPT huyện Giồng Trôm năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện, cơ quan giúp việc và thành lập khung tập. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019. 

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng nội dung diễn tập KVPT bảo đảm các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Để củng cố và nâng cao nhận thức về nội dung và tổ chức, phương pháp diễn tập, BCĐ, Ban Tổ chức diễn tập của huyện đã phối hợp các cơ quan chức năng của BCĐ diễn tập tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập và tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho khung diễn tập, tập trung vào các nội dung có liên quan đến xây dựng và hoạt động KVPT huyện trong tình hình mới; tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT huyện. Quá trình chuẩn bị, BCĐ diễn tập huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác chuẩn bị và diễn tập.

Diễn tập KVPT huyện Giồng Trôm là cuộc diễn tập do BCĐ diễn tập tỉnh trực tiếp chỉ đạo, diễn ra trên quy mô lớn, phạm vi không gian rộng với nhiều lực lượng và thành phần tham gia ở các khối: Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cấp huyện, đơn vị Trại giam Châu Bình và các xã Tân Thanh, Châu Bình và Thị trấn.

Công tác chuẩn bị

Qua theo dõi, kiểm tra của BCĐ diễn tập huyện, hệ thống văn kiện được chuẩn bị đầy đủ về số lượng, đúng quy định công tác tham mưu tác chiến, quy cách soạn thảo văn bản, đáp ứng được yêu cầu và có chất lượng cao; nhiều văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầy đủ và đúng nguyên tắc, phương châm, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn; các văn kiện được sắp xếp khoa học giúp cho người tập dễ thực hiện, khách tham quan hiểu được bản chất của vấn đề trong từng nội dung.

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết phù hợp với yêu cầu của từng nội dung diễn tập, tiện cho việc điều hành, tham quan tại các địa điểm khu vực diễn tập vận hành cơ chế. Các khu vực diễn tập được đầu tư lớn, chuẩn bị công phu, bảo đảm đủ thiết bị, cơ sở vật chất; xây dựng hợp lý, phù hợp với địa hình và điều kiện tác chiến. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian gấp đã ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng sở chỉ huy khu căn cứ chiến đấu, hệ thống thao trường, bãi tập nhưng các lực lượng vẫn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành công việc. Lực lượng thực binh đã chủ động, có nhiều phương án, tích cực huấn luyện, luyện tập. Lực lượng vũ trang huyện đã đào đắp gần 500m3 đất làm công sự trận địa, hầm trú ẩn, đường cơ động ở các khu vực diễn tập; bảo đảm gần 1.000m2 lưới ngụy trang. Toàn huyện đã tổ chức huy động trên 500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia diễn tập và phục vụ diễn tập...; động viên một tiểu đoàn bộ binh của huyện kiểm tra sẵn sàng động viên, giữ lại một đại đội huấn luyện phục vụ cho diễn tập.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, văn kiện diễn tập, các khối đã tổ chức tập phân đoạn và sau đó tiến hành luyện tập tổng hợp, quá trình luyện tập thường xuyên rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng sát với ý định diễn tập. đến thời điểm này, Giồng Trôm đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện đạt kết quả cao nhất

Võ Văn Phê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN