Giữ vững chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

30/03/2020 - 06:54

BDK - Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy luôn xác định đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh đã khó, để giữ vững danh hiệu này lại càng khó hơn. Từ đó, từng cấp ủy đã quán triệt đến các đảng viên, đề ra giải pháp để chi bộ tập trung thực hiện.

Đường giao thông nông thôn ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây. Ảnh: Thành Lập

Đường giao thông nông thôn ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây. Ảnh: Thành Lập

Phát huy dân chủ

Năm 2019, Chi bộ ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận (Bình Đại) được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây không chỉ là vinh dự của chi bộ ấp, của Đảng bộ xã Lộc Thuận mà còn là niềm vui của Đảng bộ huyện Bình Đại, của Đảng bộ tỉnh. Kết quả này đã thể hiện phần nào sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, của chi bộ ấp.

Bí thư Chi bộ ấp Lộc Sơn Lê Văn Hoàng cho biết: Để giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền và đạt được danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thời gian qua, chi bộ luôn họp bàn đề ra nghị quyết phù hợp với địa phương, thể hiện ý chí của tập thể đảng viên. Bên cạnh đó, chi bộ phân công đảng viên phụ trách tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương, từ đó đưa vào nghị quyết thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, mỗi đảng viên luôn gương mẫu đi đầu; đồng thời, tuyên truyền, vận động để người dân cùng hưởng ứng.

Một yếu tố không kém phần quan trọng để giữ vững chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ấp Lộc Sơn luôn triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách đến người dân trước khi tổ chức thực hiện để mọi người đóng góp ý kiến. Vì thế, các chủ trương, quyết sách của Đảng luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phân công giao việc cụ thể

Chi bộ ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh toàn diện vào tháng 8-2019, sau 3 năm phấn đấu thực hiện. Chi bộ có 33 đảng viên, trong đó có gần phân nửa là đảng viên trẻ.

Chia sẻ về kinh nghiệm đạt và giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu 12 năm, Bí thư Chi bộ ấp Thanh Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2020) Nguyễn Văn Viên cho biết: Yếu tố mang tính then chốt là công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ cho đảng viên tại chi bộ. Chi ủy thường xuyên giám sát về quan điểm, lập trường chính trị của từng đảng viên; yêu cầu mỗi đảng viên phải thường xuyên học tập, nói, viết và làm theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, chi ủy có thể chủ động phát hiện những tư tưởng lệch lạc, những nhận thức mơ hồ về chính trị để kịp thời có biện pháp giáo dục, uốn nắn. Quản lý các quan hệ xã hội của đảng viên, trước hết là quản lý về phẩm chất, đạo đức, lối sống của từng đồng chí, giúp cho chi bộ đánh giá đầy đủ, chính xác về tư cách đảng viên, phòng ngừa và ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

“Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên được chi bộ thực hiện ngay từ đầu năm và được điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra hàng tháng và trình độ, năng lực, hoàn cảnh của từng đồng chí. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, đảng viên tổ chức thực hiện. Để phát huy hiệu quả việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên thì từng đồng chí trong chi ủy đều được giao nhiệm vụ theo dõi để vừa kiểm tra việc thực hiện, vừa động viên, tạo sự gần gũi, gắn bó, tiếp thêm động lực cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu mỗi đảng viên phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các kỳ sinh hoạt để chi bộ đánh giá”, đồng chí Nguyễn Văn Viên cho biết thêm.

Quản lý tốt đảng viên

Chi bộ ấp Ông Cốm, xã Thạnh Ngãi (Mỏ Cày Bắc) đã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, trong đó có 5 năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2014 - 2018). Chính từ việc củng cố tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Theo Bí thư Chi bộ ấp Ông Cốm Trương Văn Thắm, để chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh thì điều đầu tiên từng đảng viên trong chi bộ phải tốt, thể hiện qua việc chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và thực hiện đúng quy chế, nhiệm vụ mà chi bộ phân công. Để làm được điều này, chi bộ không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đưa công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt là một trong những nội dung trọng tâm. Trong thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên gắn kiểm điểm nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và thường xuyên soi rọi theo 27 biểu hiện suy thoái của tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để đạt và giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh là điều quan trọng mà các cấp ủy luôn phấn đấu thực hiện. Khi tổ chức đảng vững mạnh mới có thể lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN